XVII Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w woj. podlaskim- rozstrzygnięty

Ogłoszenie wyników wojewódzkiego etapu XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" odbyło się 18 lipca 2019 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy w gospodarstwach rolnych. Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.
Głównymi organizatorami konkursu ogólnokrajowego są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KRUS, PIP oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Organizatorami etapu wojewódzkiego są: KRUS Oddział w Białymstoku, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, PUW w Białymstoku, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny w Łomży, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, PODR w Szepietowie oraz Podlaska Izba Rolnicza.
W tym roku spośród 61 gospodarstw zgłoszonych do konkursu, do etapu wojewódzkiego zostało zakwalifikowanych 9.                 

Przy ocenie brane były pod uwagę porządek i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie. Laureatami etapu wojewódzkiego zostali:

I miejsce:  Ewelina i Tomasz Dąbrowscy  z miejscowości Kalinowo-Czosnowo,
gm. Wysokie Mazowieckie
II miejsce:  Aneta i Adam Gąsowscy z miejscowości Łapy Korczaki, gm. Łapy
III miejsce:  Dorota i Leszek Gosk z miejscowości Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelne
Zwycięskie gospodarstwo zostało zakwalifikowane do etapu centralnego. Nagrodą główną w konkursie jest ufundowany przez Prezesa KRUS ciągnik rolniczy.
W uroczystym wręczeniu nagród wziął udział Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Stanisław Derehajło, Dyrektor KRUS Oddział w Białymstoku- Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka, Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Wiesław Tadeusz Grzymała, starostowie, burmistrzowie, wójtowie z województwa podlaskiego, a także organizatorzy i sponsorzy konkursu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa włącza się również w akcję poprawy bezpieczeństwa na wsi.  Poprawa bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych jest nie tylko realizowana przez działania KRUSU, ale i pośrednio  przez środki unijne rozdysponowywane za pośrednictwem ARiMR. W ramach tych środków rolnicy mogą zakupić nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji rolnej, zastępując tym samym stare wysłużone i mogące stanowić pewne zagrożenie dla osób je obsługujących.
Autor zdjęć i artykułu: Iwona Chrapowicz

 • Dyrektor Podlaskiego OR Wiesław Tadeusz Grzymała gratuluje laureatom konkursu i zaprasza rolników do ulepszania swoich gospodarstw poprzez pomoc oferowaną przez ARiMR

  Dyrektor Podlaskiego OR Wiesław Tadeusz Grzymała gratuluje laureatom konkursu i zaprasza rolników do ulepszania swoich gospodarstw poprzez pomoc oferowaną przez ARiMR

 • Sala PUW w Białymstoku jest co roku miejscem podsumowania konkursu, wśród zaproszonych gości przedstawiciele władz wojewódzkich i instytucji współuczestniczących w konkursie

  Sala PUW w Białymstoku jest co roku miejscem podsumowania konkursu, wśród zaproszonych gości przedstawiciele władz wojewódzkich i instytucji współuczestniczących w konkursie

 • Na zdjęciu zdobywcy III miejsca Dorota i Leszek Gosk z miejscowości Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelne wraz z organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród ( wśród nich: Dyrektor POR ARiMR- Wiesław Tadeusz Grzymała).

  Na zdjęciu zdobywcy III miejsca Dorota i Leszek Gosk z miejscowości Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelne wraz z organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród ( wśród nich: Dyrektor POR ARiMR- Wiesław Tadeusz Grzymała).

 • Zdobywcy II miejsca w konkursie: Aneta i Adam Gąsowscy z miejscowości Łapy Korczaki,

  Zdobywcy II miejsca w konkursie: Aneta i Adam Gąsowscy z miejscowości Łapy Korczaki,

 • gm. Łapy-moment wręczenia nagrody ARiMR przez Dyrektora POR ARiMR- Wiesława Tadeusza Grzymałę

  gm. Łapy-moment wręczenia nagrody ARiMR przez Dyrektora POR ARiMR- Wiesława Tadeusza Grzymałę

 • I miejsce zdobyli Państwo Ewelina i Tomasz Dąbrowscy z miejscowości Kalinowo-Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie, na zdjęciu wraz z fundatorami nagród

  I miejsce zdobyli Państwo Ewelina i Tomasz Dąbrowscy z miejscowości Kalinowo-Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie, na zdjęciu wraz z fundatorami nagród

Data wprowadzenia: 23.07.2019
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2019 14:09