XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

27 czerwca we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu pod nazwą "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" zorganizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Podczas uroczystej gali głos zabrała dyrektor Wiesława Gawior, która odniosła się do dobrych praktyk zwiększających bezpieczeństwo w gospodarstwach. Przedsiębiorstwa rolne, które zostały zgłoszone do konkursu, zostały ocenione pod względem stanu podwórza, budynków mieszkalnych, ponadto sprawdzono stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykorzystywane sprzęty mechaniczne.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni, a całokształt uroczystości zwieńczyły wykłady o charakterze okołorolniczym. DOR ARiMR przygotował prezentację nt. bezpiecznego przechowywania środków ochrony roślin.

Marcin Cieślik

 • dyrektor Wiesława Gawior podczas podsumowania konkursu

  dyrektor Wiesława Gawior podczas podsumowania konkursu

 • dyrektor Wiesława Gawior wręcza nagrodę

  dyrektor Wiesława Gawior wręcza nagrodę

 • dyrektor Wiesława Gawior wręcza nagrodę

  dyrektor Wiesława Gawior wręcza nagrodę

 • osoby obecne na podsumowaniu konkursu

  osoby obecne na podsumowaniu konkursu

 • przemawia dyrektor Wiesława Gawior

  przemawia dyrektor Wiesława Gawior

 • przemawia dyrektor Wiesława Gawior

  przemawia dyrektor Wiesława Gawior

 • wykład ARiMR

  wykład ARiMR

Data wprowadzenia: 02.07.2018
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 12:34