Wielkopolska: ARiMR wspiera społeczność młodych naukowców

"Agrobiznes i obszary wiejskie wobec współczesnych wyzwań ekonomiczno - społecznych" to tytuł ósmej międzyuczelnianej konferencji, której uczestnikiem w roli gościa honorowego był Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR. W spotkaniu zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Agrobiznesu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Gospodarki Żywnościowej działającym przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu udział wziął Krzysztof Żok - zastępca dyrektora Wielkopolskiego OR ARiMR. Przedstawiciel naszej instytucji słowem wstępu przedstawił zgromadzonym studentom statutowe zadania realizowane przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omówił wdrażane instrumenty pomocy finansowej realizowanej z budżetu Unii Europejskiej oraz przedstawił ofertę wsparcia wielkopolskiego rolnictwa w ramach środków pochodzących z budżetu krajowego. Krzysztof Żok zrelacjonował także bieżącą działalność Wielkopolskiego OR ARiMR w oparciu o płatności bezpośrednie za 2017 rok oraz płatności finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dalszej części wydarzenia wyniki całorocznej pracy Kół Naukowych zaprezentowali studenci. Wygłaszając łącznie dwanaście zróżnicowanych tematycznie referatów w trzech sesjach, uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z  ekonomiczno - społecznymi aspektami biznesu prowadzonego na obszarach wiejskich. Wymieniając myśli i doświadczenia studenci mieli okazję wzajemnej oceny prac, czego wynikiem było wyłonienie trzech najlepszych wystąpień. Laureatem konferencji został Paweł Konopnicki - student UEP, który w ramach wyróżnienia odebrał gratyfikację ufundowaną  między innymi przez WOR ARiMR.

  • Zastępca dyrektora WOR ARiMR - Krzysztof Żok omawiający zadania realizowane przez ARiMR

  • Studentki UPP prezentujące temat związany z konkurencyjnością polskiego sektora drobiarskiego

  • Studentki UEP podczas prezentacji

  • Uczestnicy międzyuczelnianego spotkania naukowego

  • Laureat studenckiej konferencji

  • Wspólne zdjęcie organizatorów, zaproszonych gości oraz studentów

Data wprowadzenia: 18.12.2017
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2017 13:27