Świętokrzyskie - XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - finał wojewódzki

W dniu 24 czerwca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim przy okazji I Świętokrzyskiego Pikniku Rolniczego odbył się finał wojewódzki XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników a udział w nich mogą brać tak duże jak i małe gospodarstwa.
Uczestnicy konkursu mają okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który kończy się przyznaniem odpowiedniego ceryfikatu dla gospodarstwa.
Podczas eliminacji sprawdzane były zasady ochrony zdrowia i życia stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowano w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowej w świętokrzyskim weszli specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący KRUS, ARiMR, PIP, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izbę Rolniczą oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z miejscowości Kamieńczyce w gminie Kazimierza Wielka zostali zwycięzcami  wojewódzkich eliminacji XVI Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".  Świetokrzyski Oddział Regionalny ARiMR reprezentował zastępca dyrektora - Józef Cepil, który miał przyjemność wręczać nagrodę ufundowaną przez ARiMR dla Państwa Bożeny i Artura Woźniaków z Orzelca Dużego za zajęcie czwartego miejsca.
W tegorocznej edycji konkursu w regionie świętokrzyskim udział wzięła rekordowa liczba - 76 gospodarstw.

  • Poseł na Sejm RP Anna Krupka, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego OR Józef Cepil wraz z gośćmi i uczestnikami Świętokrzyskiego Pikniku Rolniczego

  • Państwo Bożena i Artur Woźniakowie z dziećmi na stoisku promocyjnym ARiMR. Uczestnicy Świętokrzyskiego Pikniku Rolniczego

  • Uczestnicy Świętokrzyskiego Pikniku Rolniczego

  • Uczestnicy Świętokrzyskiego Pikniku Rolniczego

  • Zastępca dyrektora Świętokrzyskiego OR Józef Cepil dziękuje uczestnikom za rywalizację w ramach konkursu.

  • Uczestnicy Świętokrzyskiego Pikniku Rolniczego

  • Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu z przedstawicielami organizatorów

  • Zastępca dyrektora Świętokrzyskiego OR Józef Cepil wręcza nagrodę państwu Bożenie i Arturowi Woźniakom.

Autor: Marcin Włodarczyk

Data wprowadzenia: 27.06.2018
Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2018 14:37