Świętokrzyskie: XLII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - finał regionalny

W dniach 20 i 21 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, odbył się okręgowy etap XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Gospodarzami i współorganizatorami eliminacji okręgowych był Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego im. B. Chrobrego w Chrobrzu. Honorowy patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska.

Na rejonowy sprawdzian przed etapem centralnym przyjechało 132 uczniów wraz z opiekunami z 57 szkół z 8 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Olimpijczycy sprawdzali swoją wiedzę w 9 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu.

Zmagania uczestników w poszczególnych blokach tematycznych oceniał Komitet Okręgowy reprezentowany przez 50 ekspertów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Przybyłych gości powitał gospodarz  szkoły dyrektor  Jacek Nowak. W podsumowaniu etapu okręgowego olimpiady  nie mogło oczywiście zabraknąć Agencji, którą reprezentował kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kazimierzy Wielkiej – Janusz Skoczek.

Podsumowania zmagań olimpijskich dokonał prof. dr hab. Norbert Marks Przewodniczący Jury Komitetu Okręgowego w Krakowie.

W imieniu dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR - Małgorzaty Erlich-Smurzyńskiej list gratulacyjny skierowany do wszystkich uczestników odczytał Janusz Skoczek, który jednocześnie wręczył laureatom drugich miejsc-w każdym z dziewięciu bloków tematycznych Olimpiady - upominki ufundowane przez  ARiMR.

 • Kierownik Janusz Skoczek odczytuje list dyrektora Świętokrzyskiego OR Małgorzaty Erlich-Smurzyńskiej do uczestników konkursu

  Kierownik Janusz Skoczek odczytuje list dyrektora Świętokrzyskiego OR Małgorzaty Erlich-Smurzyńskiej do uczestników konkursu

 • Uczestnicy Olimpiady oraz goście

  Uczestnicy Olimpiady oraz goście

 • Kierownik Janusz Skoczek przekazuje dyplomy i upominki w imieniu dyrektora Świętokrzyskiego OR Małgorzaty Erlich-Smurzyńskiej

  Kierownik Janusz Skoczek przekazuje dyplomy i upominki w imieniu dyrektora Świętokrzyskiego OR Małgorzaty Erlich-Smurzyńskiej

 • Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami Olimpiady

  Pamiątkowe zdjęcie z uczestnikami Olimpiady

Data wprowadzenia: 25.04.2018
Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2018 09:23