Świętokrzyskie: Prezes ARiMR z wizytą w Kielcach

6 lipca 2018 roku siedzibę Świętokrzyskiego OR ARiMR w Kielcach odwiedziła Prezes ARiMR - Maria Fajger. Głównym celem wizyty było powołanie dotychczasowego zastępcy dyrektora Józefa Cepila na stanowisko dyrektora Świętokrzyskiego OR.

Wizyta Pani Prezes była doskonałą okazją do zorganizowania spotkania z kierownictwem oddziału, które przerodziło się w swoistą naradę roboczą utrzymaną w miłej i serdecznej atmosferze choć nie brakowało w jej trakcie swoistej burzy mózgów. Poruszano zagadnienia począwszy od tzw. embargo, poprzez suszę, tematy związane z ewnioskiem aż po kwestie dotyczące poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników. Pani Prezes znalazła również czas dla przedstawicieli lokalnych mediów, którzy dopytywali głównie o działania ARiMR dotyczące klęski suszy.

 • Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

  Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

 • Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

  Prezes ARiMR Maria Fajger udziela wywiadu lokalnym mediom

 • Dyrektor OR13 Józef Cepil udziela wywiadu lokalnym mediom

  Dyrektor OR13 Józef Cepil udziela wywiadu lokalnym mediom

 • Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

  Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

 • Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

  Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

 • Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

  Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

 • Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

  Dyskusja w trakcie narady z Prezes Marią Fajger

 • Pamiątkowe zdjęcie grupowe z Prezes Marią Fajger

  Pamiątkowe zdjęcie grupowe z Prezes Marią Fajger

Data wprowadzenia: 12.07.2018
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 14:17