Śląskie: ARiMR wspiera dzieci

Akcja skierowana była do instytucji pozarządowych, które prowadzą zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.


Zestawy edukacyjne mogły otrzymać organizacje, które:

 1. Złożyły poprawnie wypełniony wniosek.
 2. Organizacja musi prowadzić działalność co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 3. Organizacja ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej.
 4. Prowadzi zajęcia dla dzieci na terenach wiejskich lub wiejsko miejskich, co najmniej dwa razy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
 5. Organizacja zobowiązuje się do kontynuowania działalności przez kolejne 6 miesięcy począwszy od miesiąca następnego  po otrzymaniu zestawu edukacyjnego.
 6. Organizacja zobowiązuje się do powieszenia informacji „ARiMR wspiera dzieci wraz z logo” przez minimum kolejne 12 miesięcy.


30 października br. Tomasz Matyszczak Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przekazał zestawy edukacyjne organizacjom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Nagrodzone organizacje :

 1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Radoszewnica „Pod wiatrakami”,
  ul. Koniecpolska 42 Radoszewnica, 42-23 Koniecpol
 2. Stowarzyszenie „Jedność w działaniu”, ul. Częstochowska 8, Zawada, 42-270 Kłomnice
 3. KGW w Kościelcu, ul. Wolności 88, Kościelec, 42-240 Rędziny
 4. KGW w Pabianicach „Pabianki”, Pabianice 38, 42-253 Janów
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Łukasińskiego 24, 42-207 Częstochowa • Śląskie: ARiMR wspiera dzieci

Data wprowadzenia: 06.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019 08:46