Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Oddział Regionalny świętował 25-lecie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas XXIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - Książ 2019, która odbyła się 22- 23 czerwca 2019 r. Wystawa zorganizowana została przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Główne obchody Jubileuszu 25-lecia ARiMR miały miejsce w niedzielę 23 czerwca.  Rozpoczęły się od uroczystego przywitania zaproszonych gości, a jako pierwsza głos zabrała Pani Magdalena Salińska - Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego. W swoim przemówieniu podziękowała pracownikom Agencji za zaangażowanie oraz ciężką pracę na rzecz rozwoju polskiej wsi. Doceniła również ogrom wiedzy, jaką posiadają pracownicy, niezbędną do należytego wykonywania swoich obowiązków oraz nieustanną chęć i potrzebę dalszego kształcenia. Pani Dyrektor podziękowała także obecnym przedstawicielom instytucji rolniczych za owocną współpracę i życzyła, aby w przyszłości układała się ona równie efektywnie.

Kolejne wystąpienie należało do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Marii Fajger, która nakreśliła historię powstania oraz działalność ARiMR, zaznaczając, że od 1 września 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedyną w Polsce agencją płatniczą dla instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto, Pani Prezes wymieniła najważniejsze zmiany, jakie dokonały się w ostatnim okresie. Niewątpliwie jednym z większych osiągnięć jest wdrożenie w 2018 r. aplikacji eWniosekPlus, która ma za zadanie ułatwić rolnikom ubieganie się o płatności bezpośrednie. Pani Prezes przytoczyła również liczby, które na zebranych zrobiły ogromne wrażenie. To m.in. 330,5 mld zł wypłacone przez ARiMR w ciągu 25 lat na rozwój polskiego rolnictwa, terenów wiejskich i rybactwa, w tym 16,2 mld zł wydanych w samym województwie dolnośląskim, 543,32 tys. maszyn i urządzeń rolniczych zakupionych przez rolników czy 11,4 tys. inwestycji budowlanych przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych. W przemowie Pani Prezes został doceniony również trud i wkład każdego pracownika Agencji w rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Pani Prezes podkreśliła, że w Agencji 96,1 proc. zatrudnionych ma wyższe wykształcenie, a 75,7 proc. staż pracy dłuższy niż 10 lat.

Następnie, zaprezentowane zostały dwa krótkie filmy, pierwszy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kolejny o Dolnośląskim Oddziale Regionalnym z uwzględnieniem materiałów archiwalnych TVP. W trakcie oglądania filmów można było cofnąć się do czasów, kiedy przed Agencją ustawiały się kolejki chętnych do złożenia wniosków o dofinansowanie, gdyż obowiązywała wówczas kolejność złożenia wniosku, a nie zdobyte punkty, czy posłuchać sceptycznej wypowiedzi na temat przyznawania środków unijnych.

Po projekcji filmowej, został odczytany list Ministra Michała Dworczyka - szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie na scenę zostali zaproszeni pracownicy odznaczeni odznaką honorową "Zasłużony dla rolnictwa" przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Medalem za długoletnią służbę przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które wręczyła Prezes Agencji Pani Maria Fajger.

Po tej ceremonii goście wraz z gospodarzami wzięli udział w sadzeniu pamiątkowego dębu, przekazanego na ręce Pani Magdaleny Salińskiej Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przez przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Oficjalną część uroczystości zakończyły podziękowania oraz słowa uznania dla działalności Agencji składane przez zaproszonych gości. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na kawę i pyszne ciasta przygotowane przez panie z kół gospodyń wiejskich oraz zachęceni do odwiedzenia wystawy zwierząt i zwiedzenia urokliwej okolicy.

W obchodach 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzięli udział: Pani Maria Fajger - Prezes Agencji oraz dyrektorzy poszczególnych departamentów Centrali, a także dyrektorzy oddziałów regionalnych i kierownicy poszczególnych biur w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym oraz biur powiatowych. Ponadto wymienić należy również Wicemarszałków Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu - Pana Marcina Gwoździa oraz Pana Marcina Krzyżanowskiego wraz z dyrektorami poszczególnych departamentów, Pana Mirosława Kuleszę - Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z jego zastępcami, Pana Leszka Gralę - Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej wraz z wiceprezesem oraz członkami zarządu, Pana Zbigniewa Michalewskiego - Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pana Zdzisława Króla - Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Panią Paulinę Zdobylak - Zastępcę Dyrektora OR KRUS, Pana Lesława Wołcza - Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, Panią Annę Chełmońską-Soytę - Prorektora ds. innowacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Panią Joannę Miłobóg - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Pana Stanisława Lenia - Wójta Urzędu Gminy Marcinowice. W obchodach udział wzięli także parlamentarzyści: posłanka Pani Mirosława Stachowiak- Różecka, posłowie Pan Ireneusza Zyska i Pan Wojciech Murdzek oraz europosłanka Pani Anna Zalewska.

Zdjęcia: Tomasz Germata, Agnieszka Siegel.

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

  • Obchody 25-lecia ARiMR na Dolnym Śląsku

Data wprowadzenia: 26.06.2019
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2019 14:45