Kujawsko-Pomorskie: V Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

W dniach 14-15 listopada br. w Łysomicach koło Torunia odbyła się V edycja Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu zorganizowana przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz współorganizowana przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jak również przez organizację ELO (European Landowner’s Organization). Wydarzenie skierowane było do przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, rolników indywidualnych oraz przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Podczas dwóch dni trwania Kongresu odbyło się kilka paneli tematycznych obejmujących zagadnienia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, systemów rozwiązań stosowanych w rolnictwie z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Patronat honorowy wydarzenia objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Parlament Europejski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pierwszego dnia uczestnicy Kongresu skupili się na tematyce Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku w odniesieniu do krajowych programów wsparcia rolnictwa i producentów żywności. Prelekcje objęły również problematykę  uprawy roślin, perspektywy i prognozy dla producentów rolnych. Starano się również odpowiedzieć na pytanie „Jak radzić sobie z uprawami np. rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż?”

Drugiego dnia Kongresu odbyły się wykłady dotyczące Nowoczesnego i odpowiedzialnego rolnictwa, Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz prognoz zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku. Dwudniowe wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, co potwierdziła liczna frekwencja.

W prelekcjach i dyskusjach wzięło udział około 300 osób wśród których obecni byli pracownicy i Dyrekcja Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu. Specjaliści z Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu udzielali informacji z zakresu działań Biura Wsparcia Inwestycyjnego, działań Biura Działań Społecznych i Środowiskowych, w tym Płatności Bezpośrednich. Słuchaczy Kongresu, którzy odwiedzili stoisko informacyjno-promocyjne ARiMR interesowała głównie tematyka związana z wypłatą zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, oferowana pomoc suszowa, kredyty klęskowe oraz możliwość pozyskania wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych. Uczestnicy pytali również o instrumenty wsparcia dla rolnictwa oraz o możliwość uzyskania pomocy dla producentów żywności.

Autor: Monika Galińska

 • Obsługa stoiska informacyjno-promocyjnego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

  Obsługa stoiska informacyjno-promocyjnego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

 • Uczestnicy V edycji EKMA

  Uczestnicy V edycji EKMA

 • Podczas Kongresu uczestnicy mogli wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi polskiej wsi

  Podczas Kongresu uczestnicy mogli wymieniać się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi polskiej wsi

 • Duże zainteresowanie wydarzeniem potwierdziła liczna frekwencja

  Duże zainteresowanie wydarzeniem potwierdziła liczna frekwencja

 • Duża różnorodność tematyczna prelekcji przyciągnęła wielu słuchaczy

  Duża różnorodność tematyczna prelekcji przyciągnęła wielu słuchaczy

 • Przywitanie uczestników Kongresu

  Przywitanie uczestników Kongresu

 • Podziękowania za objęcie patronatu honorowego, patronatu branżowego

  Podziękowania za objęcie patronatu honorowego, patronatu branżowego

 • Podziękowanie dla ARiMR złożone na ręce Pani Jolanty Sobeckiej Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

  Podziękowanie dla ARiMR złożone na ręce Pani Jolanty Sobeckiej Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

 • Rozpoczęcie V Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

  Rozpoczęcie V Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

 • Rozmowa z beneficjentem Agencji

  Rozmowa z beneficjentem Agencji

Data wprowadzenia: 21.11.2018
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2018 12:22