Kujawsko-Pomorskie: Finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Indeks dla Rolnika"

4 kwietnia 2019 roku w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbył się finał piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla Rolnika” połączony z uroczystą galą wręczenia „Indeksów” dla laureatów.

Do finałowej rywalizacji o indeksy przystąpiło 20 uczniów wyłonionych podczas II etapu konkursu, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu 6 grudnia 2018 roku.

W ostatnim etapie zmagań konkursowych uczniowie szkół rolniczych z całej Polski mieli za zadanie przedstawić 15 minutową prezentację multimedialną na temat „Trwałe użytki zielone – pielęgnacja i użytkowanie” oraz udzielić odpowiedzi na pytania z zakresu przygotowanej prezentacji. Wykładowcy uczelni wchodzący w skład Komisji konkursowej wybrali najlepsze prace oraz nagrodzili indeksami uprawniającymi do podjęcia dalszej nauki na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt lub Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii 10 uczestników.

W uroczystej ceremonii finału konkursu uczestniczyła Pani Jolanta Sobecka Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, która wręczyła list gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową dla zdobywcy I miejsca. Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR wspiera zdolną młodzież jednocześnie zachęcając do stałego pogłębiania wiedzy związanej z rolnictwem.

Wszyscy uczestnicy III etapu konkursu otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.

 • Wręczenie listu gratulacyjnego oraz nagrody rzeczowej przez Panią Jolantę Sobecką Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

  Wręczenie listu gratulacyjnego oraz nagrody rzeczowej przez Panią Jolantę Sobecką Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

 • Zwycięzca V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Indeks dla Rolnika"

  Zwycięzca V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Indeks dla Rolnika"

 • Przekazanie podziękować za wspieranie inicjatywy organizowania Konkursu dla Pani Jolanty Sobeckiej Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

  Przekazanie podziękować za wspieranie inicjatywy organizowania Konkursu dla Pani Jolanty Sobeckiej Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu

 • Uczestnicy konkursu "Indeks dla Rolnika 2018"

  Uczestnicy konkursu "Indeks dla Rolnika 2018"

 • Finaliści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

  Finaliści z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

 • Zwycięzcy V edycji Konkursu "Indeks dla Rolnika" wraz z przedstawicielami Instytucji i firm wspierających zdolną młodzież

  Zwycięzcy V edycji Konkursu "Indeks dla Rolnika" wraz z przedstawicielami Instytucji i firm wspierających zdolną młodzież

Data wprowadzenia: 10.04.2019
Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2019 15:44