Śląskie: Konferencja " Aktywni na wsi - rola mieszkańców w rozwoju wsi"

28 października 2019 r. w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencję pn. „Aktywni na wsi – rola mieszkańców w rozwoju wsi”, pod honorowym patronatem i z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Szymona Giżyńskiego.
Wiceminister Szymon Giżyński w swym wystąpieniu podkreślił rolę wspólnotowości i religijności polskiej wsi. –To jest wyzwanie naszych czasów, aby polska wieś na nowo stała się narodowotwórcza, patriotyczna, religijna. Aby polska wieś miała stałą opiekę i mecenat państwa w budowaniu poczucia własnej wartości, także poprzez rozbudowę spółdzielczości i grup producenckich jako motoru rozwoju gospodarczego – mówił wiceminister Szymon Giżyński.

W panelu dyskusyjnym poruszono problematykę aktywności na wsi. Warto podkreślić, że prelegenci dokonali prezentacji dobrych praktyk projektów realizowanych ze wsparciem KSOW i inicjatyw lokalnych oraz przedstawili przykłady form wsparcia i rozwoju aktywności mieszkańców wsi. Tomasza Matyszczaka Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR reprezentowała Beata Kocik Kierownik Biura Powiatowego w  Częstochowie. Pracownicy Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiadali na pytania z zakresu trwających naborów. Obecne na konferencji przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich dopytywały o dofinansowanie na swoją działalność.


  • Konferencja Aktywni na wsi -rola mieszkańców w rozwoju wsi

Data wprowadzenia: 05.11.2019
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019 08:49