Dolnośląskie: Zakończenie cyklu szkoleń dla rolników z powiatu średzkiego

Podsumowujące szkolenie odbyło się 7 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Miękinia. Biuro Powiatowe ARiMR w Środzie Śląskiej zorganizowało wspólnie z PZDR spotkanie z rolnikami połączone z prezentacją obejmującą następujące zagadnienia: przyznawanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ONW w 2018 roku, płatności zalesieniowe PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, przyznawanie płatności w ramach PRŚ, RE, PRŚK, omówienie zasad obowiązujących przy wypełnianiu oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017, składanie e-WnioskuPlus.

Korzystając z wersji demo e-WniosekPlus omówiono praktyczne zagadnienia dotyczące wypełniania wniosku. Zaprezentowano sposób wyrysowywania działek, deklaracji upraw, obszarów EFA oraz przedstawiono funkcje dostępne w wersji demo e-WniosekPlus. Po prezentacji multimedialnej odpowiadano na pytania producentów.

Tekst i zdjęcia: Dominika Zając pracownik BP 018

  • Uczestnicy szkolenia

  • Uczestnicy szkolenia

Data wprowadzenia: 08.03.2018
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2018 10:02