Dolnośląskie: XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Książ 2018

16-17 czerwca odbyła się XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych zorganizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, w scenerii zamku Książ pod Wałbrzychem. Impreza o charakterze targowo-wystawienniczym miała na celu promowanie instytucji i firm rolniczych, zintegrowanie rolników, producentów i handlowców oraz środowiska zaangażowanego w rozwój obszarów wiejskich na terenie Dolnego Śląska.

Patronat nad Wystawą objęli m.in Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również dyrektorzy Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Mirosław Kulesza, Wiesława Gawior i Zygmunt Skiba, którzy wręczyli statuetki dla najlepszych gospodarzy. Dyrektor Mirosław Kulesza złożył podziękowania dla organizatorów imprezy, a także odniósł się do potencjału Dolnego Śląska i kraju w zakresie rolnictwa.
Podczas tak ważnego wydarzenia nie mogło zabraknąć także punktu konsultacyjno-informacyjnego DOR ARiMR, przy którym pracownicy agencji odpowiadali m.in. na pytania jak prawidłowo realizować i rozliczać inwestycje, modernizować gospodarstwa oraz pobierać kredyty inwestycyjne.

W tegorocznej edycji o tytuły rywalizowało ponad 200 zwierząt hodowlanych. Odwiedzający wystawę mogli zobaczyć najlepsze okazy bydła ras mięsnych i mlecznych, spośród których zostały wyłonione superczempiony, czempiony oraz wiceczempiony. Wśród zwierzęcych piękności nie zabrakło również koni, owiec, kóz i przedstawicieli drobnego inwentarza. Dodatkowo wystawcy zaprezentowali najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji rolnej i ogrodniczej. Największym zainteresowaniem cieszyły się ekspozycje przygotowane przez zapalonych hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego, królików oraz kramy z rękodziełem i produktami regionalnymi.


Marcin Cieślik

 • Beneficjenci przy stoisku informacyjno-promocyjnym ARiMR

  Beneficjenci przy stoisku informacyjno-promocyjnym ARiMR

 • Beneficjenci przy stoisku informacyjno-promocyjnym ARiMR

  Beneficjenci przy stoisku informacyjno-promocyjnym ARiMR

 • Beneficjenci przy stoisku informacyjno-promocyjnym ARiMR

  Beneficjenci przy stoisku informacyjno-promocyjnym ARiMR

 • Przemawia dyrektor Mirosław Kulesza

  Przemawia dyrektor Mirosław Kulesza

 • Występy lokalnych artystów

  Występy lokalnych artystów

 • Dyrektorzy DOR ARiMR Mirosław Kulesza i Wiesława Gawior przy zwierzętach wystawowych

  Dyrektorzy DOR ARiMR Mirosław Kulesza i Wiesława Gawior przy zwierzętach wystawowych

 • Prezentacja zwierząt hodowlanych

  Prezentacja zwierząt hodowlanych

 • Prezentacja zwierząt hodowlanych

  Prezentacja zwierząt hodowlanych

 • Prezentacja zwierząt hodowlanych

  Prezentacja zwierząt hodowlanych

 • Jedna z nagrodzonych krów mlecznych

  Jedna z nagrodzonych krów mlecznych

 • Kiermasze podczas Wystawy Zwierząt

  Kiermasze podczas Wystawy Zwierząt

Data wprowadzenia: 19.06.2018
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2018 12:19