Dolnośląskie: Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich w Kłodzku

Dnia 18.02.2019r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kłodzku odbyło się bezpłatne szkolenie zorganizowane przez  Naczelnika Urzędu Skarbowego we współpracy z Biurem Powiatowym ARiMR w Kłodzku. Szkolenie prowadziła Pani Naczelnik Jolanta Semik. Tematem spotkania było prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich oraz sposobu wypełniania zeznania CIT8 . Szkolenie składało się z części teoretycznej  i praktycznej .Uczestnicy szkolenia mieli okazję samodzielnie wypełnić zestawienie przychodów i kosztów ,zestawienie przepływów finansowych  oraz druk CIT 8.W spotkaniu uczestniczyli Kierownik BP W Kłodzku Dorota Mateusiak, pełnomocnik Małgorzata Suława-Kaszycka ,zastępca pełnomocnika Anna Sadowska oraz pracownik obsługujący wnioski  pani Agnieszka Szewieło oraz członkowie kół gospodyń wiejskich powiatu kłodzkiego. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i dało możliwość zapoznania się z wymaganą  dokumentacją.


Data wprowadzenia: 22.02.2019
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2019 15:59