Dolnośląskie: Regionalny i wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

27 czerwca 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbył się finał etapu regionalnego i wojewódzkiego XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorem tego wydarzenia była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą reprezentował zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARIMR Zygmunt Skiba.

Ideą konkursu jest rozpowszechnianie zasad ochrony zdrowia i życia przy pracy w gospodarstwach rolnych oraz działanie prewencyjne, które mają celu zmniejszenie liczby wypadków oraz chorób zawodowych rolników. Komisja konkursowa oceniała m. in. organizację gospodarstwa oraz ład i porządek w nim panujący, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych oraz maszyn, urządzeń i narzędzi, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, a także warunki bytowania zwierząt gospodarskich, sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych. Zwycięzcą zostaje gospodarstwo, które ma szczególne osiągnięcia we wdrażaniu zasad bezpiecznego miejsca pracy.

Podczas finału XVII edycji konkursu, o bezpieczeństwie przy pracy w gospodarstwie rolnym opowiadali pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy. O zabranie głosu został poproszony również pracownik Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Piotr Parzuchowski, który przedstawił prezentację  dotyczącą "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Laureatami etapu wojewódzkiego XVII Edycja Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zostali państwo Bogusława i Ryszard Rojkowie z Chwałowa.

 • Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 • Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 • Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 • Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 • Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Wrocław: wojewódzki finał XVII Edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Data wprowadzenia: 02.07.2019
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2019 15:00