Dolnośląskie: otwarcie nowej siedziby BP ARiMR w Kłodzku

27 kwietnia 2018 roku przy ul. Grunwaldzkiej 2 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Kłodzku. Wstęgę przecinali: Anna Zalewska – minister Edukacji Narodowej, Aleksander Szwed - senator RP, Maria Fajger - prezes ARiMR, Mirosław Kulesza - dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wiesława Gawior, Zygmunt Skiba i Paweł Kura - zastępcy dyrektora Dolnośląskiego OR ARiMR oraz Dorota Mateusiak - kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kłodzku.

W swoim przemówieniu Dorota Mateusiak wyraziła ogromną radość z możliwości korzystania z nowoczesnego biura spełniającego oczekiwania pracowników. Ponadto podziękowała Dyrekcji Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego za doskonałą współpracę mającą na celu przeniesienie jednostki do nowej lokalizacji.

Zgromadzeni goście na czele z minister Edukacji Narodowej - Anną Zalewską zgodnie podkreślali, że nowa siedziba biura wpłynie na poprawę obsługi rolników i sprawi, że jeszcze chętniej będą korzystać ze wsparcia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maria Fajger - prezes ARiMR pogratulowała przedstawicielom Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego nowej siedziby BP w Kłodzku, podziękowała pracownikom za dotychczasowe zaangażowanie i życzyła dalszej satysfakcji z wykonywania pracy na rzecz polskiej wsi. Uroczystość stała się również okazją do podkreślenia współpracy zawartej pomiędzy Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym ARiMR a Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, która szczególnie dzisiaj w momencie wprowadzenia e-wniosku jest niezmiernie ważna. 

Kolejnym punkt uroczystości stanowiło poświęcenie nowej siedziby Biura Powiatowego w Kłodzku przez proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej - o. Emanuela Krzysztofa Żaka.

Po oficjalnej części uroczystości, Dorota Mateusiak oprowadziła zgromadzonych gości po całym biurze i zaprosiła na część artystyczną przygotowaną przez dzieci z przedszkola w Krosnowicach oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach.  Następnie goście zostali zaproszeni na tort z logo ARiMR oraz drobny poczęstunek, przygotowany przez  uczniów z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.

W uroczystości uczestniczyli również:  Joanna Walaszczyk - przedstawicielka Ministra Michała Dworczyka -  szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marzena Horbaczewska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu oraz przedstawiciele władz lokalnych: Maciej Awiżeń - starosta powiatu Kłodzkiego, Stanisław Longawa - wójt gminy Kłodzko, przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego: Marek Tarnacki - dyrektor DODR, Małgorzata Błaszkowska - kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego w DODR we Wrocławiu, a także przedstawiciele Izby Rolniczej:  Leszek Grala - prezes DIR, Leszek Bobula - przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku.

 • Uroczyste przecięcie wstęgi

  Uroczyste przecięcie wstęgi

 • Dyrekcja Dolnośląskiego OR ARiMR oraz kierownik BP ARiMR w Kłodzku Dorota Mateusiak

  Dyrekcja Dolnośląskiego OR ARiMR oraz kierownik BP ARiMR w Kłodzku Dorota Mateusiak

 • Przemawia Maria Fajger - prezes ARiMR

  Przemawia Maria Fajger - prezes ARiMR

 • Przemawia Dorota Mateusiak kierownik BP ARiMR w Kłodzku

  Przemawia Dorota Mateusiak kierownik BP ARiMR w Kłodzku

 • Dorota Mateusiak oprowadza zgromadzonych po nowej siedzibie biura

  Dorota Mateusiak oprowadza zgromadzonych po nowej siedzibie biura

 • Anna Zalewska - minister Edukacji w rozmowie z dziećmi z przedszkola w Krosnowicach

  Anna Zalewska - minister Edukacji w rozmowie z dziećmi z przedszkola w Krosnowicach

 • Wspólne pamiątkowe zdjęcie

  Wspólne pamiątkowe zdjęcie

Data wprowadzenia: 07.05.2018
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2018 11:19