Dolnośląskie: Debata o zagrożeniach w rolnictwie

28 lutego 2020 r. w Legnicy odbyła się debata pt.: „Wyzwania i zagrożenia w rolnictwie” organizowana przez Solidarność Rolników Zagłębie Miedziowe. Program debaty składał się z pięciu części i obejmował istotne dla dolnośląskiego regionu kwestie.

Poruszane tematy dotyczyły ziemi rolnej, odrolnienia pod inwestycje i zabudowę mieszkaniową, obrotu ziemią rolną, czy procesów koncentracji gruntów. Dyskutowano również na temat retencji oraz ochrony jakości wód i gleb, a także o energetycznym wykorzystaniu upraw rolnych.  Magdalena Salińska, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR wraz z Agnieszką Potyrałą, kierownikiem Biura Wsparcia Inwestycyjnego przedstawiły zakres i formy wsparcia gospodarstw rolnych w zwiększaniu zasobu wód w programach realizowanych przez Agencję.

  • debata

  • debata

Data wprowadzenia: 03.03.2020
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020 13:15