Akcja "ARiMR wspiera dzieci" w województwie podlaskim zakończona

Przedstawiciele podlaskiego oddziału Regionalnego ARiMR 24 października br. wręczyli zestawy edukacyjne  instytucjom, które spełniły warunki formalne zawarte w regulaminie „ARiMR wspiera dzieci". Przedsięwzięcie to skierowane było do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Do wygrania było 5 zestawów edukacyjnych o wartości ok. 1000 zł każdy. Zestaw edukacyjny dla dzieci mogła otrzymać organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) która spełniła warunki zapisane w regulaminie akcji.
W województwie podlaskim warunki formalne spełniły następujące instytucje: Ochotnicza Straż Pożarna, miejscowość: Łapy Dębowina, Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski, Stowarzyszenie ORIGO Półkoty gm. Sejny, Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół ,,Edukacja Razem'' Żubryn, gm. Szypliszki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi ,, MEDIATOR'' Kosówka, gm. Rajgród.

Wszystkim instytucjom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w kolejnych akcjach i konkursach organizowanych przez ARiMR.

  • Wiesław Tadeusz Grzymała- Dyrektor Podlaskiego OR wraz z przedstawicielami OSP Łapy Dębowina.

  • Dyrektor POR ARiMR wraz z Prezesem Stowarzyszenia KGW Gminy Stawiski- Panią Katarzyną Dzikowską .

  • Dyrektor POR ARiMR wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi- MEDIATOR w Kosówce, gm. Rajgród.

  • Przedstawiciele wszystkich instytucji obdarowanych zestawami edukacyjnymi dla dzieci od ARiMR.

  • Podczas wręczenia zestawów edukacyjnych od ARiMR nie mogło zabraknąć również wywiadów dla lokalnych mediów.

Data wprowadzenia: 30.10.2019
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2019 14:21