Wizyta przedstawicieli Tureckiej Instytucji Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ARiMR

6 sierpnia 2019 r. w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gościła delegacja z tureckiej Instytucji Wsparcia Rolnictwa i Obszarów Wiejskich TKDK.

Głównym tematem spotkania były między innymi kwestie dotyczące wdrażania programu LEADER i naboru wniosków związanych z innowacyjną działalnością Lokalnych Grup Działania oraz zasad stosowania tzw. cen referencyjnych.

Gości powitał Tomasz Nowakowski - Zastępca Prezesa ARiMR, nawiązując do dotychczasowej współpracy merytorycznej Agencji w obszarze rolnictwa z instytucjami tureckimi.

Małgorzata Sztoldman - Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR przedstawiła funkcje, strukturę, zrealizowane programy, beneficjentów pomocy oraz obecne zadania ARiMR jako agencji płatniczej.

Podczas dalszej części spotkania eksperci Departamentu Działań Delegowanych, na czele z Zastępcą Dyrektora - Bogusławem Uścińskim, odpowiadali na pytania tureckich delegatów oraz chętnie dzielili się swoją wiedzą merytoryczną oraz bogatym doświadczeniem w zakresie działań pomocowych na rzecz rolnictwa.

Tureccy goście wykazali szczególne zainteresowanie kwestiami formalnymi składania wniosku o płatność i etapami jego rozpatrywania oraz przeprowadzaniem kontroli.

Następnego dnia delegacja udała się w teren w celu zapoznania się bezpośrednio z dokonaniami jednej z działających na terenie Mazowsza Lokalnych Grup Działania - Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które realizuje projekty na obszarze gmin Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice.

Polsko-tureckie spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia dalszej współpracy pomiędzy dwoma instytucjami, umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń i poszerzenie wzajemnej wiedzy na temat najlepszych praktyk i skutecznych rozwiązań w obszarze rolnictwa.

Wizyta Tureckiej Instytucji Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ARiMR
Wizyta Tureckiej Instytucji Wsparcia Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ARiMR