Patronaty Prezesa ARiMR

ZASADY OBEJMOWANIA PATRONATEM HONOROWYM PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 1. Patronat honorowy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć bezpośrednio związanych z realizacją zadań służących wspieraniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
 2. Patronat może być przyznany wyłącznie przedsięwzięciom o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 3. W odniesieniu do przedsięwzięć cyklicznych konieczne jest wystąpienie o przyznanie patronatu dla każdej edycji.
 4. Patronat honorowy nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezesa ARiMR oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.
 5. Patronat honorowy nie może być przyznany przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, reklamowym lub lobbystycznym. Patronatem honorowym nie są obejmowane: publikacje, wydawnictwa, statutowa działalność stowarzyszeń, fundacji, związków lub innych organizacji.
 6. Decyzja Prezesa w sprawie objęcia patronatem honorowym ma charakter uznaniowy.
 7. Odmowa przyznania patronatu honorowego nie wymaga uzasadnienia.
 8. W przypadku przyznania patronatu organizator zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów informacyjno-promocyjnych poprzez zamieszczenie logotypu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem honorowym Prezesa ARiMR. Ponadto przyznanie patronatu wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad (otwórz).
 9. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym  Prezesa ARiMR. Do wniosku należy dołączyć program oraz regulamin przedsięwzięcia; w razie konieczności Agencja może wystąpić do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad (otwórz).
 10. Wniosek o objęcie patronatem honorowym powinien być złożony nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Kancelarii Agencji. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku. Wnioski złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w szczególnych przypadkach.
 11. Wniosek należy przesłać pocztą na adres:

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  Biuro Prasowe
  ul. Poleczki 33
  02-822 Warszawa

 12. Informacja o decyzji Prezesa w sprawie przyznania lub odmowy przyznania patronatu jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej.
 13. Od decyzji o odmowie udzielenia patronatu nie przysługuje tryb odwoławczy.
 14. W szczególnych przypadkach Prezes może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O fakcie odebrania patronatu wnioskodawca jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym  Prezesa ARiMR - otwórz

Załącznik nr 2 - Wzór sprawozdania z przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Prezesa ARiMR - otwórz

Wykaz Patronatów Prezesa ARiMR

Patronaty Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2018

Ogólnopolski Konkurs Producentów Bydła Mięsnego Roku 2018 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydło Mięsnego Warszawa grudzień 2018 r. Przyznanie Patronatu
Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Łysomice 14-15 listopada 2018 r. Przyznanie Patronatu
XX Dni Kukurydzy woj. Mazowieckiego i Łódzkiego Tadeusz Szymańczak Skrzelew 7 października 2018 r. Przyznanie Patronatu
IV edycja Targów Sadowniczych Best Berries Targi Lublin S.A. Lublin  6 - 7  października 2018 Przyznanie Patronatu
Konferencja "Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Polski południowo-wschodniej"

Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR

Rzeszów 28 września 2018 r. Przyznanie Patronatu

Konferencja " Dostępność do zasobów naturalnych. Zagadnienia prawne"

Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 27 września 2018 r. Przyznanie Patronatu
Festiwal Tradycji Wsi Dolnośląskiej Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Świdnica 9 września 2018 r. Przyznanie Patronatu
5 Międzynarodowy Konkurs Gotowania "Dzikie Pola" Stowarzyszenie Formacji Dźwierszno O.M.M.P. Grodek Krajeński 18 sierpnia 2018 r. Przyznanie Patronatu

7 edycja Konkursu "Rolnik Roku 2018 Województwa Podlaskiego"

Polska Press Sp. z o.o. Województwo podlaskie lipiec - wrzesień 2018 r. Przyznanie Patronatu
IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 Europejskie Centrum Biznesu Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 18-19 października Przyznanie Patronatu
XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. "Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich" Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Warszawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

11-13 września Przyznanie Patronatu
Wydawnictwo SZTAFETA Tygodnik "SZTAFETA" Powiat stalowowolski i niżański Sierpień 2018 Przyznanie Patronatu
XXXII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Sitno 29 czerwiec - 1 lipiec Przyznanie Patronatu
XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Książ 16-17 czerwiec Przyznanie Patronatu
XXXVIII Dni Doradztwa Rolniczego Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Świdnica 26 maj Przyznanie Patronatu
II Ogólnopolskie Targi Open Farm EUROL Sp. z o.o. Przasnysz 19-20 maj Przyznanie Patronatu
Konkurs fotograficzny pt. "Zachodniopomorskie Rolnictwo w Obiektywie" Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Barzkowice 28-29 kwiecień Przyznanie Patronatu
Międzynarodowa XIV Łobeska Baba Wielkanocna Starostwo Powiatowe w Łobzie Łobez 24-25 kwietnia Przyznanie Patronatu
Konferencja pt. "Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Polskiego Rolnictwa" Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej SOLIDARNI Warszawa 17 marca Przyznanie Patronatu

I Zachodniopomorska Konferencja Rybacka

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

2 luty

Przyznanie Patronatu

IV Mazowiecka Konferencja Pszczelarska

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Mińskiej

Mińsk Mazowiecki

3 marca

Przyznanie Patronatu

Targi AGRO-PARK

Targi Lublin S.A.

Lublin

3-4 marca

Przyznanie Patronatu


Patronaty Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2017

IV Forum Sektora Wołowiny "Polska Wołowina 2022" Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Nadarzyn 30.11.2017 r. Przyznanie Patronatu
Centralne Targi Rolnicze Ptak Warsaw Expo Nadarzyn 30.11-2.12.2017 Przyznanie Patronatu
Ogólnopolski Konkurs Producent Bydła Mięsnego Roku 2017 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa listopad 2017 Przyznanie Patronatu
Europejskie Centrum Biznesu Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy  OSG 2017 Siedlce 18-19.10.2017 Przyznanie Patronatu
XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Polska Spółdzielczość Mleczarska w UE - Szanse i Zagrożenia First Communications Sp. z o.o. Sp. K.

Serock

18-20.10.2017 r. Przyznanie Patronatu
LXXXII Krajowy Zjazd PTZ pt. "Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt" Polskie Towarzystwo Zootechniczne Poznań 20-22.09.2017 Przyznanie Patronatu
XIV Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników Stihl Timbersports Series Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Ostróda 15.07.2017 Przyznanie Patronatu
Konkurs "Piękne bo Bialskie" Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Powiat Bialski 1.06-3.09.2017 Przyznanie Patronatu
XXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Sitno 30.06-2.07.2017 Przyznanie Patronatu
XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowo 24-25.06.2017 Przyznanie Patronatu
Gala finałowa konkursu AgroLiga 2016 Stowarzyszenie AgroBiznesKlub Warszawa 20.06.2017 Przyznanie Patronatu
Ogólnopolska Kampania "Dobre, bo naturalne" Fundacja Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA Ogólnopolska Kampania 1.03-31.05.2017 Przyznanie Patronatu
XI Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Licheń Stary 23 - 5.06.2017 Przyznanie Patronatu

Ogólnopolskie Targi Rolnicze

OPEN FARM

Polska Fundacja

Wsparcia Europejskiego

Przasnysz

20 - 21.05.2017

Przyznanie Patronatu
Pokazy Maszyn Rolniczych "URSUS Demo Tour 2017" URSUS S.A. Na terenie całej Polski 1.05 - 31.09.2017 Przyznanie Patronatu
Międzynarodowa konferencja "Eksport polskiej żywności do Indii" Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. Warszawa 12.04.2017 r. Przyznanie Patronatu
Konkurs "Rolnik Roku" i "Nasz Sołtys" POLSKA PRESS Sp. z o.o. Oddział w Białymstoku wydawca "Gazety Współczesnej" Województwo Podlaskie 10.04 - 26.06.2017 Przyznanie Patronat
XIII Łobeska Baba Wielkanocna Jarmark rękodzieła i wyrobów wielkanocnych Starosta Powiatu Łobeskiego Łobez 8-9.04.2017 Przyznanie Patronatu
XIII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. "Innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej" Polskie Towarzystwo Zootechniczne Poznań 6-7.04.2017 Przyznanie Patronatu
X Targi Rolnicze AGRO-PARK 2017 TARGI Lublin S.A.  Lublin 4-5.03.2017 r. Przyznanie Patronatu
XLIX Ogólnopolski i XXV Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy Rajcza 3-5.02.2017 r Przyznanie Patronatu
XIII Międzynarodowa Konferencja Sadownicza "Jagodowe Trendy 2017" Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej Kraśnik 19-20.01.2017 r. Przyznanie Patronatu
Projekt "Królowa Mleka" Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS Projekt międzynarodowy 1.01-31.12.2017 Przyznanie Patronatu

Patronaty Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2016

II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2016

Europejskie Centrum Biznesu

Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna

Warszawa

05.12.2016

Przyznanie Patronatu

Centralne Targi Rolnicze PTAK Warsaw Expo

PTAK

Nadarzyn

25-27.11.2016

Przyznanie Patronatu

III Forum Sektora Wołowiny

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Nadarzyn

25-26.11.2016

Przyznanie Patronatu

Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.

Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii

Łódź

23-24.11.2016 r.

Przyznanie Patronatu

Targi INTEFO - Technologie i Innowacje w Małym Przetwórstwie Żywności

Targi Lublin S.A.

Lublin

22-23.11.2016

Przyznanie Patronatu

XI Edycja Święta

Bigosu Polskiego

Stowarzyszenie Miłośników Folkloru

W Niedrzwicy Kościelnej

Niedrzwica

Kościelna

13.11.2016

Przyznanie

Patronatu

Konkurs Producent Bydła Mięsnego Roku 2016

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Warszawa

Listopad 2016

Przyznanie Patronatu

Plebiscyt Rolnik Roku 2016

 

Corner Media Sp. z o.o.

Dziennik Wschodni

Lublin

10.2016

Przyznanie Patronatu

XVIII Dni Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego oraz Ogólnopolska Prezentacja Odmian - otwórz

 

Skrzelew

02.10.2016

Przyznanie Patronatu

Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i  Powodziowym - otwórz

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Licheń Stary

16-18.09.2016

Przyznanie Patronatu

XIV edycja Spółdzielczości Mleczarskiej "Polska Społeczność w UE- szanse i zagrożenia"

Spółka First Communications Sp. z o. o. Sp. k

Serock

14-16.09.2016

Przyznanie Patronatu

Konkurs "Młody Agro-Przedsiębiorca"

Fundacja Wsparcia Rolnika - Polska Ziemia

 

01.09.-31.12.2016

Przyznanie Patronatu

100-lecie ZPRyb połączonego z Ogólnopolskim Świętem Rybaka 2016 - otwórz

Związek Producentów Ryb - Organizacja Producentów

Sieraków Wlkp.

24-26.08.2016

Przyznanie Patronatu

Pokazy Maszyn Rolniczych "URSUS Demo Tour 2016" - otwórz

URSUS S.A.

Na terenie całej Polski

01.08-02.10-2016

Przyznanie Patronatu

150-lecie działalności Kół Gospodyń Wiejskich oraz Pomorskiego Festynu Myśliwskiego w Pelplinie - otwórz

Urząd Miasta i Gminy Pelplin

Pelplin

18.06.2016

Przyznanie Patronatu

Gala Agroliga 2015 - otwórz

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub

Warszawa

14.06.2016

Przyznanie Patronatu

Plebiscyt "Rolnik Roku", "Młody Rolnik", "Nasz Sołtys"

Białostocki Oddział Polska PRESS Sp. z o.o.

 

21.04-27.06.2016

Przyznanie Patronatu

REECO Poland Sp. z o. o.

 

Międzynarodowe Targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna

Wrocław

13-14.04.2016

Przyznanie Patronatu