Achiwum 2014

TVP Kraków

Array

Program rolnośrodowiskowy. Rolnictwo ekologiczne. Działania prośrodowiskowe. TVP Kraków. Odc. 1.


Array

Dotacje dla wsi. Wzrost eksportu produktów rolnych. Grupy producenckie. TVP Kraków. Odc. 2.


Array

Pobudzanie przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Zmniejszanie bezrobocia. Agroturystyka w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". TVP Kraków. Odc. 3.


Array

Wykorzystanie środków unijnych w biznesie na wsi. Nowe miejsca pracy. TVP Kraków. Odc. 4.


Array

Ekologia i działania rolnośrodowiskowe w Małopolsce. Produkcja ekologiczna pomysłem dla małych gospodarstw. TVP Kraków. Odc. 5.


Array

Kontrole obszarowe działek rolniczych. Wsparcie dla hodowców kóz. TVP Kraków. Odc. 6.


Array

Inwestycje z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". TVP Kraków. Odc. 7.


Array

Wsparcie dla rolników gospodarujących w rejonach górskich i rejonach o specyficznych warunkach gospodarowania. TVP Kraków. Odc. 8.


Array

Wysokiej jakości produkty spożywcze wspierane unijnymi dotacjami z działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". TVP Kraków. Odc. 9.


Array

Dopłaty unijne a zadowolenie i satysfakcja dzisiejszych rolników. Młodzi rolnicy korzystają z programów skierowanych specjalnie do nich. TVP Kraków. Odc. 10.


Data wprowadzenia: 15.12.2014
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2016 10:39