Achiwum 2014

Efekty wsparcia rozdzielanego przez ARiMR - "Agroszansa" wiosna 2014 r.

Array

W odcinku 8: * Jak sprawdzają się kobiety w pozyskiwaniu unijnych dotacji. Odwiedzamy owocowo-warzywną grupę producencką zarządzaną przez Aurelię Kapustę. * Dofinansowanie na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - o takie wsparcie wystąpił Andrzej Kądziołka z Jawornika Polskiego i rozwija "słodki biznes". Tu produkowane są wyroby cukiernicze domowym sposobem, bez tzw. ulepszaczy. * Coraz więcej stacji diagnostycznych powstaje z dofinansowaniem z działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - Szymon Karpiński o swoich dokonaniach w tym temacie. Jakie inne pomysły realizują biznesmeni z mniejszych miast naszego kraju? Na czym polega sieć powiązań między powstającymi firmami. * Młodzi rolnicy na start - nowy nabór wniosków - Andrzej Gross, Prezes ARiMR. * Przypomnienia dla wnioskujących o dopłaty bezpośrednie. Agroszansa. 31 maja 2014 r.


Array

W odcinku 7: * Polscy ogrodnicy inwestują - po jakie fundusze sięgają, a na jakie liczą w przyszłości 2014-2020? * Organmistrz z Chmielnik skorzystał z pieniędzy na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Poznajmy także inne ciekawe pomysły realizacji tego działania. * Zmiany w premiowaniu młodych rolników. Nabór wniosków o przyznanie tej premii od 15 maja do 21 czerwca 2014 r. 4). Fundusze na inwestycje w rybactwie także wspierają proces zwiększania ilości miejsc pracy w mniejszych miejscowościach. Agroszansa. 24 maja 2014 r.


Array

W odcinku 6: * Inwestycje z unijnych dotacji - tym razem odwiedzamy pieczarkarnię w Czempiniu. * Pole golfowe Stanisława Sroki w Krzywej to przykład inwestycji, która przyniosła wiele radości jej gościom, stała się źródłem dochodu dla właściciela oraz przysporzyła nowe miejsca pracy dla oklicznej ludności. * Handel, rzemiosło i małe przedsiębiorstwa na wsi wspierane przez działanie PROW 2007-2014 na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Tym razem zaglądamy do przychodni dla zwierząt Państwa Klameckich z miejscowości Grabik. * Gospodarstwa hodowlane ryb aplikują o różne programy pomocowe, jakie? * W podjęciu decyzji o samodzielnym gospodarowaniu młodego rolnika pomaga PROW. Innowacyjna hodowla, jaką prowadzi Marcin Serwinowski z Iwanisk jest przykładem efektu dotacji z poprzednich naborów wniosków o taką pomoc. Młody rolnik sięgnął również po inne formy pomocy udzielanej w ARiMR. Agroszansa. 17 maja 2014 r.


Array

W odcinku 5: * Korzystne zmiany dla producentów wieprzowiny. Na jakie wsparcie mogą liczyć hodowcy trzody chlewnej w czasie trwania PROW 2014-2020? * Odnowiony park maszynowy w gospodarstwach rolnych od momentu wejścia Polski do UE. O niespotykanym impulsie rozwojowym - wypowiedź Andrzeja Grossa, Prezesa ARiMR. * Nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Rola wparcia z działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Tym razem - strzelnica na Podkarpaciu. * Efektywność produkcji przedsiębiorstw a dotacje z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". * Dotacje dla Grup Producenckich - zobaczmy na przykładzie fermy brojlerów w Coniewie. * Nowoczesne gospodarstwo Mirosława Krzyżewskiego w Biskupcu ma dwóch młodych następców. Od 15 maja przyszli gospodarze mogą ubiegać się w Agencji o premię dla młodych rolników. Agroszansa. 10 maja 2014 r.


Array

W odcinku 4: * Dzięki kolejnym programom takim jak "Modernizacja gospodarstw rolnych" polskie gospodarstwa zmieniają swoje standardy. Jak podwyższyć efektywność takich gospodarstw. * Nabór wniosków o wsparcie dla młodych rolników, to kolejny ważny temat interesujący młodych mieszkańców polskiej wsi. * Gospodarstwa ekologiczne wspierane przez unijne dotacje - z jakich programów korzystają? * Nabory wniosków o dopłaty bezpośrednie, jak co roku wiosną, są tematem numer jeden wśród rolników. * Czego można się spodziewać po PROW 2013-2020? * Z jakich programów oferowanych przez ARiMR korzystają firmy zajmujące się przetwórstwem ryb? Agroszansa. 3 maja 2014 r.


Array

Sukces w pojedynkę jest trudniejszy od tego, jaki można osianąć w grupie. Grupy producenckie to szansa na obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie zysków. Tu niebagatelną rolę odgrywa unijna pomoc. (..) Polska stała się potęgą w exporcie żywności i to nie tylko surowców ale i przetworów. W 2013 roku export produktów rolno-spożywczych osiągnął rekordową wartość ok. 20 miliardów euro. Jak to było możliwe - zapraszamy do obejrzenia programu. (..) Dzięki unijnym dotacjom unowocześnione zostały porty rybackie i flota. (..) Działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" daje możliwości do powstawania i prowadzenia biznesu na terenach wiejskich. Lista działalności gospodarczych, w zakresie których może być przyznana pomoc jest bardzo długa. Dzięki dotacjom z PROW powstało około 44 tys. miejsc pracy nie związanych z rolnictwem. (..) Już od 15 maja w ARiMR młodzi rolnicy mogą ubiegać się o pomoc dla swoich gospodarstw. "Młodzi ludzie chcą zajmować się rolnictwem, kontynuować dzieło swoich ojców" - mówi Andrzej Gross, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co powinni wiedzieć - tego dowiedzieć się można oglądając audycję Agroszansa z 26 kwietnia 2014 r.


Array

W programie zobaczymy, jak wygląda rozwój polskiej wsi, gdzie pojawia się coraz więcej inwestycji przynoszących nowe źródła dochodu. (..) Agroturystyka - dzięki wsparciu z unijnych pieniędzy może dać gwarancję rozwoju i sukcesu. (..) Konkurencyjność gospodarcza regionów wiejskich wzrosła. Coraz więcej rolników zdobywa dodatkowe źródła dochodu. Pomysły na działalność z dotacji na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" są coraz ciekawsze. W projektach króluje nie tylko produkcja, usługi, handel. W efekcie pojawiają się także obiekty sportowe, kryte korty itp. To dobry kierunek dla każdej nowoczesnej wsi - zapraszamy do obejrzenia materiału. Agroszansa, 12 kwietnia 2014 r.


Array

Grupy producenckie to przedsiębiorstwa rolnicze absorbujące największe środki unijne z PROW. Tu najlepiej widać efekty automatyzacji gospodarstw. ( .. ) Unijne pieniądze służą nie tylko produkcji rolnej. Projekty bywają bardzo pomysłowe i zaskakujące. Powstają mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się nietypową działalnością. Powstają nowe miejsca pracy. (...) W planach niektórych mikroprzedsiębiorców uwzględniana jest już perspektywa 2014-2020. (...) Niektóre produkty spożywcze wytwarzane w lepszych warunkach dzięki unijnemu wsparciu zostały docenione przez restauracje Parlamentu Europejskiego. (...) Unijna pomoc ze wskazaniem na modernizację gospodarstw rewolucjonizuje współczesne rolnictwo polskie. Wsparcie wchodzących w zawodowe życie młodych rolników także jest ważnym przyczynkiem do odnotowania widocznych sukcesów. (...) Płatności bezpośrednie w 2014 roku. Agroszansa, 5 kwietnia 2014 r.


Data wprowadzenia: 20.04.2014
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2016 10:39