Achiwum 2014

Agrowieści - TVP Lublin

Jakie inwestycje powstały dzięki wsparciu ARiMR na Lubelszczyźnie? O czym rolnicy z tego regionu muszą wiedzieć.

Array

28 września 2014 r. "PROWadzę gospodarstwo" - ARiMR przyjmuje wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


Array

21 września 2014 r. "PROWadzę gospodarstwo": jak wywiązać się z obowiązku "zazieleniania".


Array

11 września 2014 r. "Agrowieści": kontrole hodowców krów i owiec; nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich, które będą obowiązywały od 2015 r.; aktualizacja wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; o zakończonym naborze o wsparcie dla młodych rolników.


Array

Andrzej Bieńko, dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie mówi o nowym naborze wniosków w ramach działania "Zalesianie gruntów ornych oraz gruntów innych niż orne", a także o porozumieniu między ARiMR a ośrodkami doradztwa rolniczego - także o tym, jaki jest zakres tej współpracy. "Agro wieści". 12 czerwca 2014 r.


Array

W programie: o naborze wniosków o dopłaty bezpośrednie, płatności ONW i rolnośrodowiskowych. Coraz więcej rolników zainteresowanych jest programem rolnośrodkowiskowe. O zmianach warunków uzyskania płatności oraz o innych szczegółach naboru - Janusz Baran zastępca dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. "Agro wieści". 8 maja 2014 r.


Array

Włodzimierz Kołton, kierownik Biura Kontroli na Miejscu z Lubelskiego OR ARiMR mówi o szczegółach i wymaganiach dotyczących obowiązku zgłaszania wszystkich urodzin, przemieszczenia oraz padnięć zwierząt objętych wymogiem rejestracji w systemie prowadzonym przez ARiMR. Opowiada także o wzorcowym gospodarstwie Państwa Skolimowskich, którzy zawsze terminowo dokonują tych zgłoszeń. Tegoroczny nabór wniosków z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" sprowokował autorów Agro Wieści do odwiedzin kilku młodych rolników, którzy wcześniej skorzystali z pomocy unijnej na to wsparcie. O szczegółach naboru - Sylwia Winiarska z Lubelskiego OR ARiMR. O innych dobrych wiadomościach dla młodych rolników mówi Andrzej Bieńko, dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie. Agro Wieści. 24 kwietnia 2014 r.


Data wprowadzenia: 20.04.2014
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2016 10:39