Achiwum 2014

AGRORAPORT - TVP Gdańsk

Jakie inwestycje powstały dzięki wsparciu ARiMR na Pomorzu? O czym rolnicy z tego regionu muszą wiedzieć.

Array

Jak się okazuje, coraz częściej na pomorskich wsiach można spotkać gospodarzy, którzy zdecydowali się rozszerzać swoją działalność. Przykład Andrzeja Dzienisza z Dębogórza pokazuje najlepiej, że było warto. Gospodarz szukał nowych rozwiązań dla swojej działalności. Od 10 lat korzysta ze wszystkich dostępnych programów oferowanych przez ARiMR. Przede wszystkim z działań: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". O możliwościach rozwoju działalności pozarolniczej mówi Adam Sten, dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. AGRORAPORT. 20 czerwca 2014 r.


Array

Program Operacyjny RYBY - w ciągu ostatnich sześciu lat do zdobycia było ponad 630 mln zł na cel modernizacji, przebudowy, unowocześnienia polskich portów i przystani rybackich. Jak wykorzystywane są unijne pieniądze na te właśnie cele? - Zajrzyjmy dziś do Kuźnicy. O wdrażaniu programu mówi Adam Dettlaff z Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Gdyni. A o pomocy unijnej dla polskiego rybactwa mówi Adam Sten, dyrektor Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji. Jakie są kolejne potrzeby i oczekiwania obecnych i przyszłych beneficjentów PO RYBY - zapraszamy do obejrzenia AGRORAPORTU z 23 maja 2014 r.


Array

Jak odmłodzić polską wieś albo, jak sprawić, aby na wsi zamieszkali, pracowali oraz inwestowali? O wsparciu z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" mówi Stanisława Bujanowicz, zastępca dyrektora Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni. W jaki sposób radzą sobie młodzi rolnicy z wypełnianiem wniosków o tą pomoc i na co ją wydatkują - Daniel Pobłocki z Kętrzyna. Pan Daniel namawia innych rolników do skorzystania w programu skierowanego do młodych. AGRORAPORT. 5 maja 2014 r.


Data wprowadzenia: 05.05.2014
Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2016 10:39