Archiwum 2011

Spot promujący efekty PROW 2007 - 2013 - wrzesień 2011 r.

Flash is required!

Spot radiowy promujący efekty PROW 2007 - 2013 - wrzesień 2011 r.

Efekty PROW 2007 - 2013 widać wszędzie

TVP Poznań

Flash is required!
28 grudnia 2011 r. - Magazyn Krajobraz Wielkopolski. Jak zmienia się wielkopolska wieś dzięki wsparciu z PROW 2007 - 2013 przyznawanemu przez ARiMR.
Flash is required!
17 grudnia 2011 r. Wielkopolska rybami "słodkowodnymi" stoi. Ze wsparcia z PO RYBY 2007 - 2013 skorzystało w tym regionie wiele gospodarstw rybackich.
Flash is required!
15 grudnia 2011 r. - Magazyn Krajobraz Wielkopolski. Do przestrzegania zasadach wzajemnej zgodności zachęcają rolników Piotr Łykowski - dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz Wiesław Chwiejda, Tomasz Stawicki i Regina Turska specjaliści z Agencji tej dziedzinie.

Czas dotacji czas rozwoju - TVP Olsztyn 14 grudnia 2011 r.

Flash is required!
ARiMR dopłaca do badań nad rozmnażaniem ryb w warunkach hodowlanych. Prace takie prowadzą naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a objęte są nimi węgorze, miętusy i okonie. Jeżeli uda się opracować metody rozmnażania tych gatunków ryb w warunkach hodowlanych, ich dostępność będzie dużo większa, a ceny dużo niższe od obecnych.

NASZA WIEŚ - OPOLE - 4 grudnia 2011 r.

Flash is required!
Na Opolszczyźnie Agencja przekazała beneficjentom rekordową kwotę unijnej pomocy z PROW 2007-2013. Tomasz Białaszczyk Dyrektor Opolskiego OR mówi o realizacji tego Programu. Marcin Zawada młody rolnik z woj. opolskiego twierdzi, że przez ostatnie lata wieś zmieniła się dzięki unijnym pieniądzom. Oddział ARiMR w Opolu na bieżąco realizuje zadania wynikające z umów wieloletnich podpisanych przez Agencję z beneficjentami. W skład tych zadań wchodzą m.in. renty strukturalne, zalesianie gruntów, ONW, program rolnośrodowiskowy. O wdrażaniu działań wspierających gospodarowanie na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania mówi Aleksandra Magiera z Opolskiego OR.

Magazyn Krajobraz Wielkopolski - TVP Poznań

Flash is required!
10 grudnia 2011 r. Efekty pomocy udzielanej przez ARiMR na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" widać także w woj. Wielkopolskim. Mirosław Maciejewski otrzymał w ramach tego działania wsparcie na wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz warsztatu samochodowego. Pozwoliło mu to zatrudnić trzech mechaników. Dominik Ruciński z pomocy na rozwój mikroprzedsiębiorstw wyposażył zakład weterynaryjny.
Flash is required!
26 listopada 2011 r. W Wielkopolsce za robienie biznesu na wsi biorą się coraz częściej kobiety i radzą sobie doskonale. Marianna Kończal dzięki pomocy otrzymanej z ARiMR w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" kupiła ładowarkę teleskopową i świadczy usługi dla gospodarstw rolnych. Violetta Wawszczak skorzystała również z takiego wsparcia i stworzyła gospodarstwo agroturystyczne.
Flash is required!
12 listopada 2011 r. Grupy producentów owoców i warzyw powstają dzięki wsparciu z ARiMR. Wielkopolska, to ścisła czołówka gdy chodzi o liczbę takich grup.

Agroekspress- TVP Łódź - 20 listopada 2011 r.

Flash is required!
Zdzisław Białek, ubiegał się, z sukcesem, o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w poprzednim naborze. Dzięki takiemu wsparciu dofinansował wyposażenie myjni samochodowej. Czy w tym roku dużo rolników z woj. łódzkiego poszło w ślady p. Zdzisława? Na to pytanie odpowiada Artur Pakuła, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego, podsumowując tegoroczny nabór wniosków. Natomiast Włodzimierz Wojtaszek, Dyrektora Łódzkiego OR informuje o naborze wniosków na budowę biogazowi finansowanych z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

TVP Wrocław 20 listopada 2011 r. - Teraz wieś

Flash is required!
W Polsce jest ponad 780 Grup Producentów Rolnych. Sprawdza się stare powiedzenie "w jedności siła". Działanie w grupie stało się ratunkiem dla wielu małych i średnich gospodarstw. Grupy Producentów objęte są Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i mogą liczyć na wsparcie finansowe już w okresie tworzenia Grupy. Dolny Śląsk należy do liderów tworzenia Grup Producentów Rolnych. Dr Marcin Krajewski, prezes Zarządu Spółdzielni Producentów AGRO-WAGA w Stoszowicach mówi, że kumulacja produkowanego zboża, rzepaku daje większe możliwości korzystnej sprzedaży produktu. Roman Bodnar prezes grupy "Bodnar Green Plants" specjalizującej się w roślinach ozdobnych chwali sobie pomysł fuzji gospodarstw szkółkarskich. Stworzenie Grupy nie ogranicza rolników w korzystaniu z innych unijnych dotacji.

TVP Kraków

Flash is required!
4 i 5 października 2011 r. - Dzięki wsparciu oferowanemu przez ARiMR w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" powstają nowe miejsca pracy na wsi i terenach wiejskich.
Flash is required!
17, 18, 24 i 25 października 2011 r. - Rolnicy z Małopolski chętnie korzystają z pomoc ARiMR przeznaczonej na podjęcie dodatkowej działalności niezwiązanej z rolnictwem finansowanej z pieniędzy PROW 2007 - 2013.
Flash is required!
3-30 listopada 2011 r. - W Małopolsce powstało dużo Grup Producentów Rolnych. Rolnicy wiedzą, że tylko działając razem, mogą wynegocjować lepsze ceny na swój towar.

NASZA WIEŚ - OPOLE - 13 listopada 2011 r.

Flash is required!
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szczególną uwagę przywiązuje do rozdysponowywania pieniędzy na unowocześnianie rolnictwa i na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich. O "Modernizacji gospodarstw rolnych" mówi Tomasz Białaszczyk Dyrektor Opolskiego OR. Rolnik Robert Czaja mówi, że gdyby nie otrzymał pomocy z Agencji nie byłby w stanie doposażyć gospodarstwa w tak nowoczesny sprzęt. Dzięki nowym inwestycjom opolska wieś zmienia swoje oblicze, a dzieci rolników nie będą z niej uciekać do miast.

Agroekspress- TVP Łódź - 13 listopada 2011 r.

Flash is required!
Dzięki wsparciu otrzymanemu z ARiMR w regionie łódzkim powstał nowoczesny zakład zajmujący się przetwórstwem ryb mówi Włodzimierz Wojtaszek Dyrektor Łódzkiego OR. O otrzymanej pomocy opowiada Iwona Domagała - Prezes Zarządu przedsiębiorstwa Fish Food.

NASZA WIEŚ - OPOLE - 6 listopada 2011 r.

Flash is required!
Wiele zakładów przetwórczych na Opolszczyźnie zostało zmodernizowanych z pieniędzy z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Już po raz piąty ARiMR przyjmuje wnioski na tego rodzaju wsparcie. Beneficjenci Ryszard Mroczek oraz Sylwester Maryniak opowiadają o skutecznym wsparciu, jakie płynie z Agencji do ich zakładów przetwórczych.

Agroekspress- TVP Łódź - 6 listopada 2011 r.

Flash is required!
O finansowym wsparciu udzielanym przez ARiMR na powstawanie grupy producentów rolnych - mówi Wioletta Dudek - Mozga, Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich w Łódzkim OR.

Agrowieści - TVP Lublin

Flash is required!
5 listopada 2011 r. - zasady wzajemnej zgodności.
Flash is required!
15 października 2011 r. - o realizacji płatności bezpośrednich i dopłat ONW za 2011 r.

Czas dotacji czas rozwoju - TVP Olsztyn 24 października 2011 r.

Flash is required!
W województwie warmińsko-mazurskim dzięki wsparciu z ARiMR rolnicy ich małżonkowie i domownicy utworzyli wiele nowych miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem. Pozwala im to osiągać dodatkowe dochody.

NASZA WIEŚ - OPOLE - 30 października 2011 r.

Flash is required!
Zakłady usługowe na wsi to dodatkowe źródło dochodu dla rolników. Aby uzyskać wsparcie na założenie takiej działalności trzeba złożyć wniosek do ARiMR o pomoc z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Dyrektor Opolskiego OR Tomasz Białaszczyk informuje, że to działanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem w woj. opolskim, tak jak i w całym kraju.

AGROKURIER OPOLE - 23 października 2011 r.

Flash is required!
Unijne dotacje dla wsi w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - o drugim etapie naboru wniosków mówi Tomasz Białaszczyk Dyrektor Oddziału ARiMR w Opolu. Komisja Europejska ogłosiła kary dla 14 państw wspólnoty za nieprzestrzeganie unijnych przepisów lub za niedostateczne kontrolowanie płynących z Unii funduszy na rolnictwo. Realizacja dopłat ONW przebiega zgodnie z planem, a wypłacanie środków na dopłaty bezpośrednie zacznie się 1 grudnia 2011 r. i potrwa do 31 czerwca 2012 r.

AGROKURIER OPOLE - 16 października 2011 r.

Flash is required!
Unijne pieniądze czekają na aktywnych mieszkańców opolskiej wsi. Trwa nabór wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". O kolejnym etapie naboru mówi Marek Wróbel zasępca Dyrektora Opolskiego OR. O naborze wniosków z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" mówi Anna Sabat z Oddziału ARiMR w Opolu. Komisja Europejska chce zmian w systemie dopłat na lata 2014-2020 - dopłaty tylko dla aktywnych rolników. Poręczenia kredytów dla studentów to jedna z form pomocy ARiMR dla młodych rolników.

Agroekspress- TVP Łódź - 16 października 2011 r.

Flash is required!
Artur Pakuła, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Łódzkim OR, podsumowuje tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy "mikroprzedsiębiorcom" i zachęca do ubiegania się o wsparcie z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Rolnicy, którzy otrzymują np. dopłaty bezpośrednie, muszą przestrzegać zasadzie wzajemnej zgodności - przypomina Wioletta Dudek - Mozga Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich.

Magazyn Krajobraz Wielkopolski - TVP Poznań 15 października 2011 r.

Flash is required!
Wielkopolscy młodzi rolnicy dobrze wykorzystali pomoc z ARiMR na rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia gospodarstw rolnych.

AGROKURIER OPOLE - 9 października 2011 r.

Flash is required!
Agencyjne pieniądze na wiejski biznes z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" skusiły 131 wnioskodawców z woj. opolskiego. Dwuetapowy jesienny nabór wniosków na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" jest kolejną szansą dodatkowego zarobku dla przedsiębiorców na terenach wiejskich.

Czas dotacji czas rozwoju - TVP Olsztyn 7 października 2011 r.

Flash is required!
Rolnicy z Warmii i Mazur chętnie korzystali z pomocy na "Modernizacja gospodarstw rolnych", jednego z działań finansowanych z PROW 2007 - 2013. Dzięki wsparciu otrzymanemu z ARiMR w ich gospodarstwach pojawiły się nowoczesny i wydajne maszyny rolnicze. Jak mówią sami rolnicy widać, że wieś się zmienia.

AGROKURIER OPOLE - 2 października 2011 r.

Flash is required!
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w okresie składania wniosków 27 września - 14 października 2011 r. na operacje dotyczące wyłącznie wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, drugi etap naboru w okresie składania wniosków 17 października - 4 listopada 2011 r. wyłącznie na operacje niedotyczące wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" to działania pomocowe z PROW 2007-2013, które znacząco wzbogacą opolską wieś w nowe miejsca pracy.

Eurofarmer - TVP Szczecin 26 września 2011 r.

Flash is required!
O "Programie rolnośrodowiskowym" mówią rolnicy, którzy zdecydowali się prowadzenie działalności zgodnie z jego zasadami.

Agroekspress- TVP Łódź - 25 września 2011 r.

Flash is required!
O zasadach przyznawania pomocy z działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" mówi dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR Włodzimierz Wojtaszek.

TVP Bydgoszcz - 25 września 2011

Flash is required!
Zmiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich wynikające z wykorzystania funduszy unijnych, przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - to tylko niektóre tematy poruszane w tym programie.

Czas dotacji czas rozwoju - TVP Olsztyn 23 września 2011 r.

Flash is required!
Wielu przedsiębiorców z województwa Warmińsko-Mazurskiego skorzystało już z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy na wsi. Ich zdaniem sięgnięcie po takie wsparcie nie jest trudne. Kto i na jakich warunkach może liczyć na pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wyjaśnia Dariusz Kaczmar Zastępca Dyrektora OR w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Regionalnym ARiMR.

Eurofarmer - TVP Szczecin 14 września 2011 r.

Flash is required!
Nowoczesne i wydajne zakłady przetwórstwa ryb, łodzie rybackie wyposażone w nowy sprzęt połowowy, wsparcie dla rybołówstwa śródlądowego - to tylko niektóre efekty pomocy udzielonej przez ARiMR w ramach PO RYBY 20087 - 2013.

Czas dotacji czas rozwoju - TVP Olsztyn wrzesień 2011 r.

Flash is required!
O efektach wsparcie z PO RYBY 2007 - 2013 mówią przedstawiciele ARiMR oraz przedsiębiorcy , którzy z takiej pomocy skorzystali.

TVP Opole

Flash is required!
4.09.2011 - tam gdzie nie opłaca się prowadzenie działalności rolniczej, warto posadzić las. ARiMR udziela wsparcia na takie działanie.
Flash is required!
28.08.2011 - ARiMR ułatwia młodym rolnikom samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstw. Tegoroczny nabór cieszył się w tym regionie dużą popularnością.
Flash is required!
21.08.2011 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - rolnicy z woj. opolskiego, szukając dodatkowych źródeł dochodu bardzo chętnie inwestują w świadczenie usług agroturystycznych.
Flash is required!
24.07.2011 - Grupy producentów rolnych

TVP Wrocław 21 sierpnia 2011 r. - Teraz wieś

Flash is required!
Kazimierz Huk dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przedstawia działalność Agencji w tym regionie. Rolnicy i przedsiębiorcy z Dolnego Śląska bardzo chętnie korzystają z unijnego wsparcia oferowanego przez ARiMR, szczególnie z PROW 2007 - 2013. Są też bardzo zadowoleni ze współpracy z ARiMR przy korzystaniu z takiej pomocy.

Agrorynek TVP Katowice - Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie

Flash is required!

TVP Rzeszów

Flash is required!
Jan Janczura Prezes Spółdzielni Produkcyjnej "Kresy" w Lubaczowie Gmina Wielkie Oczy mówi o tworzeniu bazy zbożowo-magazynowej, gdzie przechowywane będą zboża oraz rośliny strączkowe. Grupa Kresy - pierwsza grupa na Podkarpaciu, która skorzystała z działania: "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" i dzięki pomocy z ARiMR pozyskała środki na rozwój swojej działalności, podkreśla Marek Ordyczyński, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalego ARiMR
Flash is required!
Marek Owsiany zastępca dyrektora OR w Rzeszowie mówi o zmianach w zasadach i warunkach ubiegania się o pomoc z działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne". Mówi także, a jaka pomoc mogą ubiegać się rolnicy zdecydowani na zalesienie swoich gruntów. Rolnicy Jerzy Głogowski z Tywonii zalesił ziemię rolniczo nieprzydatną. Na takie samo posunięcie skusił się rolnik Pan Piotr Zagrobelny. Marek Owsiany zastępca dyrektora OR w Rzeszowie informuje, że do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć Plan Zalesieniowy, który jest głównym dokumentem do wniosku.
Flash is required!
Michał Ostafiński właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Starzewie opowiada o gospodarstwie, które jest jednym z największych w Polsce, a na Podkarpaciu największym. Pan Michał skorzystał z programu "przetwórstwo i rybołówstwo". Dokonał zakupu śrdków transportowych, ciągnika i koparki do pogłębiania stawu. Dofinansowanie z ARiMR pozwoliło na wzrost konkurencyjności gospodarstwa oraz na poprawę warunków hodowli. Marek Owsiany zastępca dyrektora OR w Rzeszowie mówi o wsparciu Agencji na przetwórstwo ryb oraz program wprowadzony w 2010 r. - dopłaty wodno-środowiskowe. Są to dopłaty inwestycyjne pozwalające na rozwój rybołówstwa w kraju.
Flash is required!
Marek Owsiany zastępca dyrektora OR w Rzeszowie mówi o efektach jakie przyniosła rolnikom z Podkarpacia pomoc z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Podkreśla, że z naboru na nabór rosło zainteresowanie rolników takim wsparciem. Najwięcej z nich dzięki pomocy z ARiMR kupiło nowe maszyny rolnicze. Odnawianie parku maszynowego wpływa bowiem m.in. na poprawę komfortu pracy, o czym mówią z uznaniem rolnicy którzy już skorzystali z tego działania.

Czas dotacji - czas rozwoju - TVP Olsztyn 3 sierpnia 2011 r.

Młodzi rolnicy chwalą ARiMR za pomoc, którą otrzymali w ramach PROW 2007 - 2013. Ci którzy skorzystali już z takiego wsparcia mówią, że bez pomocy Agencji byłoby bardzo trudno zrealizować zaplanowane inwestycje, a bez zakupu nowoczesnych maszyn opłacalność produkcji byłyby zdecydowanie niższa.

Flash is required!

Agroekspress- TVP Łódź - 24 lipca 2011 roku

Trąba powietrzna, która przeszła nad województwem łódzkim 13 lipca br. spowodowała duże zniszczenia w Gminie Białaczów. Ucierpiało tam około 100 gospodarstw, w tym całkowitemu zniszczeniu uległo 77 budynków gospodarczych. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR Pan Włodzimierz Wojtaszek udziela informacji o uruchomieniu działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" i zachęca poszkodowanych do skorzystania z takiego wsparcia.

Przygotowała Olga Chorąży
Flash is required!

Czas dotacji - czas rozwoju - TVP Olsztyn - 20 lipca 2011 r.

Rolnicy z Warmii i Mazur doskonale wykorzystali szansę na rozwój swoich gospodarstw, jaką dał im m.in. PROW 2007 - 2013 - uważa Jan Bombosz, zastępca dyrektora Warmińsko-mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.  W regionie tym powstało wiele Grup Producentów rolnych, których działalność finansowana jest właśnie w ramach PROW 2007 - 2013. Jak mówią sami producenci w grupie łatwiej, bo wytwarzany towar jest tej samej jakości, można wynegocjować za niego korzystniejsze ceny czy wreszcie ubiegać się na preferencyjnych warunkach o pomoc z innego działania PROW - "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

Warmia i Mazury pełne są pagórków i małych dolinek, toteż nic dziwnego, że prowadzenie tam działalności rolniczej wymaga większych nakładów pracy niż w przypadku terenów płaskich. Taką pomoc oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach tak zwanych dopłat ONW, a korzysta z nich w tym regionie ponad 30 tys. rolników. Jednym z nich jest Pan Piotr Hillar, który uważa, że pieniądze z ARiMR bardzo pomagają w prowadzeniu działalności rolniczej.

Z roku na rok przybywa w woj. warmińsko-mazurskim gospodarstw prowadzących działalność rolniczą zgodnie z zasadami ochrony i dbałości o środowisko naturalne. Teraz jest ich już ponad sześć tysięcy dwieście. Jednym z rolników, który prowadzi takie gospodarstwo jest Pan Tomasz Lenckowski. Posiadany areał ziemi, powiększył on przejmując gospodarstwo swojego wuja Pana Jana Lenckowskiego, który oddał je w zamian za otrzymaną z ARiMR rentę strukturalną. Oprócz korzystania ze wsparcia w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" Pan Tomasz zdecydował się również na posadzenie lasu na części swoich gruntów i z tego tytułu otrzymuje z ARiMR pomoc. 

Opracował Paweł Wojcieszak

 

Flash is required!

Agroexpress - TVP Łódź - 10 lipca 2011 r.

Pan Sylwester Jemiołek, rolnik z powiatu łowickiego, jest właścicielem największego w regionie, bardzo nowoczesnego gospodarstwa specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego. W ciągu ostatnich kilku lat, gospodarstwo znacznie się rozrosło, a było to możliwe dzięki funduszom unijnym rozdzielanym przez ARiMR, z których Pan Imiołek wielokrotnie korzystał.

Wszyscy młodzi rolnicy z woj. łódzkiego, którzy w 2010 roku składali wnioski o przyznanie 75 tysięcy zł. premii na samodzielne prowadzenie gospodarstwa, otrzymali z ARiMR decyzję w tej sprawie. Teraz, w Łódzkim Oddziale Regionalnym ARiMR, trwa ustalanie kolejności przyznawania pomocy młodym rolnikom, którzy ubiegali się o takie wsparcie w tym roku. Jak podkreśla Włodzimierz Wojtaszek - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, każdy taki wniosek jest oceniany - pod uwagę brane są trzy kryteria: wielkości gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych rolnika oraz poziomu bezrobocia w powiecie z którego pochodzi młody rolnik - a liczba uzyskanych punktów zdecyduje o kolejności przyznawania pomocy. W 2011 roku w Łódzkim Oddziale Regionalnym wnioski o przyznanie premii złożyło prawie 580 młodych rolników, a wynikająca z nich kwota wyczerpuje pulę środków dla tego województwa w 99%. Dyrektor zdradza, jakie jeszcze działania finasowane z PROW 2007 - 2013 będą uruchomione w tym roku.

Opracowanie: Małgorzata Espinosa, Paweł Wojcieszak
Flash is required!

Czas dotacji - czas rozwoju - TVP Olsztyn - 29 czerwca 2011 r.

Prawidłowość wydawania przez rolników unijnego wsparcia np. z PROW 2007 - 2013 jest szczegółowo kontrolowana. Zajmuje się tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jak podkreśla Pani Jolanta Marozas, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR nie jest to żadne "widzimisie" urzędników lecz wymóg unijny. Badamy obligatoryjnie wszystkie inwestycje w których wysokość pomocy przekracza 35% wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w danym działania PROW 2007 - 2013, podkreśla dyrektor Warmińsko-Mazurskiego OR. Rolnicy z tego regionu, mają duże doświadczenie w korzystaniu z unijnego wsparcia, dlatego nie obawiają kontroli. TVP Olsztyn 29 czerwca 2011 r.

Opracował Paweł Wojcieszak
Flash is required!

Agroregion - TVP Bydgoszcz - 19 czerwca 2011 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera ze środków finansowych PROW 2007 - 2013 powstawanie grup producentów rolnych. Najwięcej takich grup powstało w województwie Kujawsko-pomorskim.

Warto korzystać z pomocy na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej, uważają "młodzi rolnicy", którzy już takie wsparcie otrzymali w ubiegłych latach. Jeszcze tylko przez kilka dni potrwa tegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii na "Ułatwianie startu młodym rolnikom".  

Flash is required!

Czas dotacji - czas rozwoju - TVP Olsztyn - 15 czerwca 2011 r.

10 czerwca biura powiatowe ARiMR zakończyły przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, dopłat z tytułu gospodarowanie w trudnym warunkach lub w terenie górskim tzw. dopłaty ONW oraz wsparcia w ramach Programu rolnośrodowiskowego. Są to dopłaty przyznawane do powierzchni upraw, a w przypadku pakietu "Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie", który należy do Programu rolnośrodowiskowego, zależą od liczby takich zwierząt. Dopłaty ONW oraz pomoc z Programu rolnośrodowiskowego są finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Pan Jan Dziadkiewicz rolnik z województw warmińsko-mazurskiego twierdzi, że bez tego typu dopłat, które wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trudno byłoby gospodarować. Potwierdza to Pan Antoni Nikiel, który dodaje, że dopłaty otrzymywane w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pokrywają koszty zakupu nawozów i środków ochrony roślin, a także paliwa rolniczego.

Pani Jolant Marozas, dyrektor Warmińsko-mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR podkreśla, że wypłata tegorocznych dopłat bezpośrednich rozpocznie się, zgodnie z unijnym prawem, od 1 grudnia. Ich wysokość zależeć będzie oprócz powierzchni upraw, od kursu wymiany euro na złotówki obowiązującego 30 września 2011 r. w Europejskim Banku Centralnym.

Opracował: Paweł Wojcieszak
Flash is required!

Eurofarmer - TVP Szczecin 8 czerwca 2011 r.

66% wszystkich gruntów rolnych w woj. zachodniopomorskim to tereny wymagające dodatkowych nakładów na prowadzenie działalności rolniczej. Jednym z rolników gospodarujących na takich gruntach jest Pan Piotr Kamiński.  Aby zrekompensować prowadzenie produkcji rolniczej na słabych glebach, czy też na obszarach gdzie średnie opady deszczu są znacznie niższe od średniej krajowej,  korzysta on ze specjalnej pomoc w postaci tzw. dopłat z tytułu ONW. Zasady ich przyznawania wyjaśnia  Arkadiusz Misiuro zastępca dyrektora zachodniopomorskiego oddziału ARiMR.

Pan Ryszard Arszyło, laureat nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla najlepszych producentów trzody chlewnej w kraju, kupił nowy sprzęt do prowadzenia produkcji rolniczej dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach PROW 2007 - 2013. Jak mówi gdyby nie unijna pomoc, nie stać by go było na takie inwestycje.

Za ponad 35 mln zł powstanie w Darłowie nowy basen rybacki i nabrzeże wraz z zapleczem. To kolejne miasto po Kołobrzegu i Świnoujściu w którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sfinansuje taką inwestycję, ze środków PO RYBY 2007 - 2013. Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w MRiRW oraz Jarosław Łojko dyrektor Zachodniopomorskiego OR ARiMR podkreślają, ze taka inwestycja to szansa na rozwój dla całego miasta. Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa zaznacza, iż bez takiego dofinansowania miasto nie mogłoby sobie pozwolić na realizację tak kosztownego przedsięwzięcia.

Opracował Paweł Wojcieszak
Flash is required!

Agroexpress - TVP Łódź - 29 maja 2011 r.

Stanisław Kraszewski - pszczelarz opowiadał o miodobraniu. Jedna rodzina pszczół można "wyprodukować" około 20 kg miodu.

Bogdan Kaczmarek - wójt gminy Żelechlinek opowiada o nowej inwestycji, która powstaje dzięki wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

10 czerwca 2011 r. mija termin składania tegorocznych wniosków o przyznanie dopłat obszarowych. W województwie  łódzkim maleje liczba producentów rolnych, która korzysta z takich płatności. Do tej pory wpłynęło 122 tysiące wniosków, a większość z nich w ostatnim tygodniu przyjmowania -  do 16 maja. Natomiast czas dla "spóźnialskich" jest do 10 czerwca br. Wypłaty środków będą odbywały się jak co roku, z wniosków ONW od 16 października, a z dopłat bezpośrednich od 1 grudnia do 30 czerwca następnego roku.

Do 24 czerwca 2011 r. trwa w ARiMR tegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. W tym roku o kolejności przyznawania wsparcia, które wynosi 75 tys. zł, nie decyduje kolejności złożenia wniosku, lecz liczba uzyskanych punktów. Oceniane są trzy kryteria - wielkość gospodarstwa, przygotowanie zawodowe młodego rolnika oraz poziom bezrobocia w gminie w której mieszka.

Pracownicy Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, bardzo chętnie uczestniczą w akcjach społecznych, szczególnie wtedy gdy dzięki temu mogą uratować ludzkie życie.  Majowa akcja oddawania krwi była już siódmą z kolei i jak można sądzić nie ostatnią, w której wzięli udział.

Opracowanie: Małgorzata Espinosa, Paweł Wojcieszak
Flash is required!

Tym żyje wieś - TVP Białystok 28 maja 2011 r.

Rolnicy, którzy gospodarują na słabych gruntach, powinni rozważyć zalesienie ich. Tym bardziej, że z ARiMR można otrzymać pomoc na takie działanie. Tadeusz Bienasz rolnik z powiatu bielskiego skorzystał z takiego wsparcia i bardzo chwali tę formę pomocy. Maciej Głaz zastępca dyrektora w Podlaskim Oddziale Regionalnym podkreśla, że wielu rolników z tego województwa skorzystało z takiego wsparcia i na słabych gruntach, które dają słaby plon, nie zapewniający godziwego zysku posadziło las. W ten sposób na Podlasiu przybyło ponad 2 tys. hektarów nowego lasu. 

Opracował: PW
Flash is required!

Eurofarmer - TVP Szczecin 25 maja 2011 r.

Arkadiusz Misiuro, zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, wyjaśnia zasady przyznawania pomocy z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" finansowanego z PROW 2007 - 2013. Dzięki takiej pomocy rolnik może otrzymać z ARiMR zwrot aż 80% kosztów kwalifikowanych netto poniesionych na takie usługi. Kwota ta, nie może być większa niż 1,5 tys. euro w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013. Ważne jest, że umowa na świadczenie płatnych usług doradczych musi być zawarta przez rolnika z firmą akredytowaną przez MRiRW. Taką akredytację posiadają m. in. Ośrodki Doradztwa Rolniczego i rolnicy z województwa zachodniopomorskiego chętnie korzystają z usług doradczych zatrudnionych tam specjalistów. Najczęściej usługi te polegają na przeprowadzeniu kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełniana wymogów wzajemnej zgodności. Na tej podstawie rolnik wie jakie elementy musi poprawić, aby dostosować swoje gospodarstwo do unijnych standardów. Jeżeli tego nie zrobi musi się liczyć z tym, że podczas kontroli zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zasad wzajemnej zgodności, a to grozi obniżeniem należnych rolnikowi dopłat. Wielu rolników, między innymi pan Henryk Rudzki czy Sławomir Smagieł, ale także duże przedsiębiorstwa rolne np. "Agrodat", specjalizujący się w hodowli bydła, nie tylko spełnia obowiązujące wymagania, ale dostosowało już swoje gospodarstwa do zasad wzajemnej zgodności dotyczących dobrostanu zwierząt, które obowiązywać będą w Polsce od 1 stycznia 2013 roku. Mogą więc spać spokojnie i nie obawiać się żadnych kontroli.

To nie jedyny rodzaj doradztwa jaki można dofinansować z działania "Korzystnie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów". Rolnicy, którzy ubiegali się o przyznanie dofinansowania z działań "Modernizacja gospodarstw rolnych" czy "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", oba te dziania także należą do PROW 2007 - 2013,  bardzo chętnie korzystali bowiem z pomocy doradców przy sporządzaniu "Planu rozwoju gospodarstwa", który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o takie wsparcie.
Jak podkreślają zgodnie wszyscy przedstawieni w materiale rolnicy, nie korzystali by tak chętnie z płatnych usług doradczych, gdyby nie można było odzyskać dzięki pomocy ARiMR aż 80% poniesionych kosztów netto.

Opracował: Paweł Wojcieszak

Tym żyje wieś - TVP Białystok 14 maja 2011 r.

Przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłaty bezpośrednich za 2011 r. jest już na finiszu. Podstawowy termin upływa 16 maja. Rolnicy, którzy otrzymują takie dopłaty, a także wsparcie z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowe czy też pomoc na zalesianie gruntów muszą przestrzegać Zasad wzajemnej zgodności tzw. cross compliance. Rolnicy z Podlasia nie mają z tym kłopotów. Jerzy Leszczyński, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego, twierdzi, że wynika to z przeprowadzonej na szeroka skalę akcji informującej o takich wymogach. Polegała ona m.in. na dostarczeniu każdemu rolnikowi broszury w które opisane zostały wszystkie wymogi jakie musi spełniać.

Opracował: PW  
Flash is required!

Eurofarmer - TVP Szczecin 11 maja 2011 r.

Rolnicy, którzy otrzymują płatności bezpośrednie, dopłaty z tytułu ONW, wsparcie w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" lub pomoc na zalesianie gruntów muszą przestrzegać "Zasad wzajemnej zgodności" (cross compliance). W państwach "starej" UE zasady te obowiązują od 2005 r., natomiast nowe kraje członkowskie, w tym Polska, wdrażają je sukcesywnie od 1 stycznia 2009 r. Jak wyjaśnia Arkadiusz Misiuro zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego normy i wymagania, których muszą przestrzegać rolnicy zostały podzielone na trzy tzw. obszary. Pierwszy z ich dotyczy identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zagadnień ochrony środowiska naturalnego i obowiązuje polskich rolników od 1 stycznia 2009 r. Drugi obszar, to zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin, a wymagania z tym związane są sprawdzane od  1 stycznia 2011 r. Jak podkreśla Arkadiusz Misiuro, kontrole obejmują m.in. sposób przechowywania nawozów sztucznych, ich zawartość w roślinach oraz czy uprawy i zwierzęta są odpowiednio chronione przed chorobami. I wreszcie trzeci obszar dotyczący dobrostanu zwierząt będzie kontrolowany w naszym kraju od 1 stycznia 2013 r.

Za nieprzestrzegania wymogów wzajemnej zgodności rolnikowi grożą kary finansowe. Polegają one na obniżeniu należnych rolnikowi dopłat, a w skrajnych przypadkach, gdy zostanie stwierdzone, że celowo i uporczywie nie stosuje takich zasad, może być w ogóle pozbawiony płatności.

Jan Sobiesiński, rolnik z Trzeszczyna, który prowadzi stadninę koni i hodowlę tuczników nie obawia się kontroli. Mówi, że w jego gospodarstwie przestrzegane się wszystkie obowiązując zasady wzajemnej zgodności. Takich rolników jak pan Sobiesiński jest więcej. Kontrole prowadzone np. w powiecie szczecineckim wykazały bowiem, że rolnicy z tego terenu bardzo rygorystycznie przestrzegają zasady wzajemnej zgodności, a nieprawidłowości zostały stwierdzone przez kontrolerów tylko w niewielu przypadkach. Adam Podpora, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Szczecinku, zwraca uwagę, że duży wpływ na wywiązywanie się rolników z obowiązujących wymogów wzajemnej zgodności miały z całą pewnością akcje szkoleniowe prowadzone przez ARiMR. Jedna z nich polegała na dostarczeniu do każdego rolnika broszury informacyjnej o obowiązujących wymogach. Wydawnictwo takie trafiło do rolników w grudniu 2010 roku.

Zbigniew Kuta rolnik z Radaczy także zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Zwraca on uwagę, że wymogi związane z trzecim obszarem czyli dobrostanem zwierząt, które wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r. spowodują, że będzie musiał zmodernizować chlewnię.

Opracował: Paweł Wojcieszak

Tym żyje wieś - TVP Białystok 30 kwietnia 2011 r.

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. To już ósma kampania prowadzona przez ARiMR od początku wstąpienia Polski do UE. Podlascy rolnicy, na początku z pewną obawą składali wnioski o wsparcie. Z czasem niepokój zniknął, a wielu z nich skorzystało ze wszystkich unijnych programów pomocowych oferowanych przez ARiMR. Stefan Krajewski, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego, podkreśla, że od momentu wstąpienia Polski do UE, rolnicy z tego województwa otrzymali ponad 8 miliardów złotych unijnej pomocy.    

Opracował: PW
Flash is required!

Eurofarmer - TVP Szczecin 27 kwietnia 2011 r.

O dopłatach bezpośrednich za 2011 r. mówią Jarosław Łojko, dyrektor Zachodniopomorskiego OR ARiMR oraz jego zastępca Arkadiusz Misiuro. Rolnicy z tego regionu zapewniają, że zdążą złożyć swoje wnioski o przyznanie dopłat do 16 maja br., tak aby otrzymać należne im płatności w pełnej wysokości. Jak podkreślają, to pewny pieniądz, dzięki któremu można realizować inwestycje w swoich gospodarstwach.

Port w Darłowie, "pełną ręką" korzysta z unijnych środków na inwestycje. Pieniądze te pochodzą między innymi z ARiMR. Waldemar Śmigielski - dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo podkreśla, że złożono w ramach PO RYBY 2007 - 2013 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji w tym porcie. Część z nich została już zrealizowana, m.in. kupiono i zainstalowano nowoczesne odbojnice, dzięki którym statki mogą bezpiecznie cumować przy nabrzeżu oraz nabyto  łódź motorową, która służy np. do zbierania śmieci w porcie. Inne inwestycje np. modernizacja nabrzeża są trakcie realizacji. Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz podkreśla z kolei, że gdyby nie unijna pomoc finansowa, która trafia do miasta m.in. z ARiMR, to inwestycje jakie zostały ostatnio zrealizowane trwałby co najmniej 50 lat. Jedną z takich inwestycji na którą Darłowo otrzyma z ARiMR 10 milionów złotych dofinansowania jest budowa drogi dojazdowej do portu rybackiego. Umowa w tej sprawie została zawarta w kwietniu 2011 r.

Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest spokojny o to, że budżet przeznaczony na PO RYBY 2007 - 2013, który wynosi ok. 980 milionów euro, zostanie wykorzystany w całości. Podkreśla, że dotychczas 30% tej kwoty trafiło do beneficjentów tego programu, a wnioski, które są obecnie rozpatrywane wykorzystują dostępne środki w 70%.

Opracował: Paweł Wojcieszak

Agrorynek TVP Katowice - 26 kwietnia 2011 r.

Rolnicy, którzy zdecydują się prowadzić działalność zgodną z zasadami ochronny i zachowania środowiska naturalnego mogą otrzymać z ARiMR wsparcie w ramach "Programu rolnośrodowiskowego", który należy do PROW 2007 - 2013. W tegorocznych zasadach przyznawania pomocy zaszły pewne zmiany w porównaniu do tych, które obowiązywały w latach poprzednich.

Zakres wsparcia dostępny w "Programie rolnośrodowiskowym" jest niezwykle szeroki. Obejmuje on np. dofinansowanie rolnictwa ekologicznego, wparcie dla rolników hodujących bydło lokalnych ras zagrożone wyginięciem, czy prowadzących takie uprawy roślinne, a także rekompensaty dla tych, którzy prowadzą działalność rolniczą chroniąc zagrożone eksterminacją gatunki ptaków i ich siedliska.

Jednym z widocznych efektów wdrażania "Programu rolnośrodowiskowego" jest to, że w Polsce znowu można spotkać, coraz więcej gatunków ptaków, które jeszcze niedawno zagrożone były wyginięciem.

Opracował: Paweł Wojcieszak  
Flash is required!

Tym żyje wieś - TVP Białystok 16 kwietnia 2011 r.

Tylko co dziesiąty rolnik z Podlasia złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. Termin na ich złożenie upływa 16 maja. W tym roku po raz pierwszy wnioski będzie można złożyć przez Internet. Młodzi rolnicy, którzy chcą w tym roku skorzystać z pomocy w ramach PROW, powinni już przygotowywać dokumenty niezbędne do ubiegania się o takie wsparcie.  Tegoroczny nabór wniosków rusza od 26 kwietnia i potrwa do 24 czerwca.

Opracował: PW
Flash is required!

Eurofarmer - TVP Szczecin kwiecień 2011

Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego wykorzystali 5,5% wszystkich środków unijnych, które trafiły do Polski po naszej akcesji.

Krzysztof Mroziak jest jednym z rolników, którzy potrafili najlepiej skorzystać ze środków unijnych rozdysponowywanych przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny ARiMR. Dzięki dofinansowaniu z PROW 2007 - 2013 kupił m.in. nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze.

Polska jest europejską potęgą w dziedzinie przetwórstwa ryb. Tylko w 2010 roku wartość wyeksportowanych towarów osiągnęła 800 milionów euro, najwięcej w całej Europie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie inwestycje w tej gałęzi przetwórstwa, które dofinansowywane zostały m.in. przez ARiMR. Jednym z zakładów, które skorzystały z takiej pomocy jest DEGA. Ten zakład zajmujący się przetwórstwem ryb otrzymał z ARiMR 2,2 miliona złotych dofinansowania. Te pieniądze przeznaczone zostały na zakup urządzeń do produkcji, środków transportu oraz na budowę nowoczesnych magazynów.

Z funduszy unijnych dystrybuowanych przez ARiMR został zmodernizowany port w Kołobrzegu. O tym, co udało się zrobić dzięki tym pieniądzom, mówi prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Henryk Rupnik.

Opracował: Paweł Wojcieszak

Tym żyje wieś - TVP Białystok 2 kwietnia 2011 r.

Młodzi rolnicy dostaną 75 tysięcy złotych premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" rozpocznie się w tym roku 26 kwietnia. Rolnicy są bardzo zadowoleni z tego, że zasady przyznawania takiego wsparcia zostały tak przygotowane, że pieniądze trafią do tych, którzy rzeczywiście chcą zostać na wsi i tam gospodarować. Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r. 

Opracował: PW
Flash is required!

Agrorynek TVP Katowice - 29 marca 2011 r.

Dopłaty bezpośrednie to wsparcie, które co roku może otrzymać każdy rolnik, który użytkuje przynajmniej 1 hektar gruntów. Aby je dostać należy złożyć wniosek o przyznanie takich płatności w "swoim" biurze powiatowym. W tym roku po raz pierwszy można składać takie wnioski przez Internet. Rolnicy chwalą możliwość skorzystania z dopłat bezpośrednich. Są świadomi, że gdyby nie takie wsparcie, trudno byłoby prowadzić dochodową działalność rolniczą.

Opracował: PW
Flash is required!