Archiwum 2010

TVP Szczecin "Eurofarmer" - 15 listopada 2010 r.

W programie między innymi:

1. O płatnościach bezpośrednich oraz wsparciu dla rolników gospodarujących w trudnych warunkach (ONW).

2. Pomoc w ramach PO RYBY 2007 - 2013:

  • O modernizacja portu w Kołobrzegu mówi Marcin Radkowski, prezes Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb;
  • Konrad Bielaszewski dzięki wsparciu z ARiMR zmodernizował swój kuter rybacki;
  • Jerzy Safader - prezes Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb - twierdzi, że to dzięki  pomocy unijnej polski przemysł przetwórczy ryb osiągnął bardzo wysoki standard. To z kolei przekłada się na dynamiczny rozwój tej gałęzi przetwórstwa, bo jeszcze siedem lat temu polski przemysł przetwórczy przerabiał 230 tysięcy ton ryb rocznie, teraz zaś dwa razy więcej. Ponad połowa produkcji sprzedawana jest za granicę, a wartość eksportu rośnie o 20% rocznie, co świadczy o tym, że polskie przetwory rybne zdobywają coraz nowe rynki i potwierdza tezę p. Jerzego Safadera, że polskie przetwórstwo to najwyższa europejska półka;
  • Roman Knop - hodowcy pstrągów  stara się o pomocy z ARiMR na modernizację w swojego gospodarstwa rybackiego;
  • Daniel Krysiński otrzymał z ARiMR wsparcie na dokonanie zarybienia, po tym jak choroba zniszczyła istniejącą hodowlę ryb.

3. Ponadto w programie o rentach strukturalnych, zalesianiu gruntów rolnych oraz systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który prowadzi ARiMR.

TV Biznes - 13 sierpnia 2010 r.

TV Biznes - 11 sierpnia 2010 r.

TV Biznes - 11 czerwca 2010 r.

TV Biznes - 26 kwietnia 2010 r.

Śląski Oddział Regionalny ARiMR przeprowadził w TVP Katowice kampanię dotyczącą przyjmowania od rolników wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2010 roku. Mówi dyrektor tego oddziału Stanisław Gmitruk.

Zmienia się część zasad udzielania kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania

Program I Polskiego Radia - 16 luty 2010 r.
Na czym polegają zmiany zasad udzielania kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania, a także o pomocy "de minimis" mówi Jarosław Wojtowicz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich

Program I Polskiego Radia - 8 stycznia 2010 r.
ARiMR pokrywa za rolników część kosztów ponoszonych przez nich na utylizację padłych zwierząt gospodarskich. O zaletach takiego rozwiązania mówią Ryszard Chojnacki rolnik z województwa kujawsko-pomorskiego, Jarosław Wojtowicza z ARiMR oraz Paweł Łapiński szef firmy zajmującej się utylizacją padłych zwierząt.