Niewiele czasu zostało na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2019 r.

Do 31 maja rolnicy mają czas na przesłanie e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Złożenie wniosku po 31 maja spowoduje obniżenie należnych dopłat o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin upływa 25 czerwca 2019 r.

Program 1 Polskiego Radia - 28 maja 2019 r.

Program 1 Polskiego Radia - 29 maja 2019 r.