ARiMR rozdał kamizelki odblaskowe dzieciom z terenów wiejskich

Jesteśmy widoczni, jesteśmy bezpieczni.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci - mieszkańców terenów wiejskich w wieku przedszkolnym i szkolnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakupiła i przekazała wiosną 2010 r. m.in. poprzez swoje Oddziały Regionalne 2 tys. kamizelek i opasek odblaskowych z logo ARiMR, PROW 2007-2013 oraz UE. Agencja chciała w ten sposób spopularyzować w świadomości społecznej znaczenie bezpieczeństwa najmłodszych na drogach. A jest to niestety poważny problem, bo co roku w wypadkach drogowych ginie ok. 160 dzieci a 5700 najmłodszych Polaków jest ofiarami wypadków kończących się niestety kalectwem. Według tych przerażających statystyk, spośród wszystkich krajów UE w Polsce najwięcej dzieci staje się ofiarami wypadków drogowych, a na świecie ustępujemy w tym niechlubnym rankingu tylko Korei Północnej. Nic więc dziwnego, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postanowiła aktywnie włączyć się w walkę z tym zjawiskiem i poprzez konkretne działanie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na wiejskich drogach, zazwyczaj przecież wąskich, bez chodników i poboczy dla pieszych i ścieżek dla rowerzystów oraz niestety bardzo rzadko jeszcze oświetlonych. Ten stan dróg sprawia, że wiele dzieci staje się ofiarami wypadków, gdyż to one poruszają się po nich najczęściej pieszo lub na rowerach. W zderzeniu z samochodami lub po potrąceniu przez nie, niestety nie mają szans "wyjść z tego cało". Ze statystyk policyjnych wynika, że przyczyną wielu wypadków z udziałem zwłaszcza dzieci jest to, że nie były one widoczne na drodze. Gdyby miały na sobie kamizelki i opaski odblaskowe wielu z tych wypadków dałoby się uniknąć.

Nasza akcja rozdawania kamizelek odblaskowych, przeprowadzona w szkołach leżących na terenach wiejskich, przy aktywnym udziale Policji i lokalnych samorządów, okazała się wielkim sukcesem. Wszystkie kamizelki i opaski odblaskowe zostały bardzo szybko rozdane. Po nagłośnieniu całej operacji przez regionalne i ogólnopolskie media, do Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR zaczęli zgłaszać się dyrektorzy szkół i przedstawiciele lokalnych samorządów z pytaniem, czy na ich terenie moglibyśmy także przeprowadzić taką akcję. Wychodząc naprzeciw tym prośbą Departament Komunikacji Społecznej ARiMR przeprowadził postępowanie przetargowe na wykonanie 20 tysięcy zaprojektowanych przez pracowników DKS kamizelek odblaskowych. Jeszcze jesienią 2010 roku kamizelki te trafiły do naszych Oddziałów Regionalnych, a ich przedstawiciele bardzo sprawnie rozdystrybuowali je wśród dzieci z terenów wiejskich.

Koszt zakupu kamizelek, a także opasek odblaskowych, zostanie pokryty z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na promocje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13.

Departament Komunikacji Społecznej

Dzieci z całej Polski dostały kamizelki od ARiMR