Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020 - 2022

Zarządzenie Nr 12/2021 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 08.02.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 160/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022 zawieranych między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a podmiotami uprawnionymi – otwórz

Zarządzenia Nr 125/2020 z dnia 29 października 2020 r. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniającego zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zarządzenie nr 125/2020  - otwórz

Zarządzenie Nr 96/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30.07.2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 - otwórz

Warunki udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich  na lata 2020-2022- otwórz

Załącznik nr 1 Projekt Szkolenie - otwórz

Załącznik nr 2 Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego - otwórz

Załącznik nr 3 Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy - otwórz

Załącznik nr 4 Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej - otwórz

Załącznik nr 5 Projekt Zakup pszczół - otwórz

Załącznik nr 6 Projekt Analiza jakości miodu - otwórz

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację -  otwórz

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przed podmiot uprawniony- otwórz  

Załącznik nr 9 Ankieta - otwórz

Zarządzenie Nr 160/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022 zawieranych między Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a podmiotami uprawnionymi - otwórz

Wzory umów w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022:

realizacja projektu szkoleniowego:

realizacja projektu na zakup sprzętu pszczelarskiego:

realizacja projektu zakupu leków do zwalczania warrozy:

realizacja projektu zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej:

realizacja projektu zakupu pszczół:

realizacja projektu analiz jakości miodu:

Zarządzenia Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 - otwórz

Warunki udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2020-2022 - otwórz

Załącznik nr 1 Projekt Szkolenie - otwórz

Załącznik nr 2 Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego - otwórz

Załącznik nr 3 Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy - otwórz

Załącznik nr 4 Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej - otwórz

Załącznik nr 5 Projekt Zakup pszczół - otwórz

Załącznik nr 6 Projekt Analiza jakości miodu - otwórz

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację - otwórz

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy - producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony:

Załącznik nr 9 Ankieta - ­otwórz