Wsparcie rynku produktów pszczelich

Zarządzenie Nr 133/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 07.11.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 169/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 07.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2017/2018 i 2018/2019 - otwórz


Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019 - otwórz

Załączniki do Warunku udziału w mechanizmie "Wsparcie rynku produktów pszczelich" na lata 2017/2018 i 2018/2019:

Załącznik nr 1 - Projekt - Szkolenie - otwórz

Załącznik nr 2 - Projekt - Zakup sprzętu pszczelarskiegootwórz

Załącznik nr 3 - Projekt - Zakup leków do zwalczania warrozyotwórz

Załącznik nr 4 - Projekt - Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownejotwórz

Załącznik nr 5 - Projekt - Zakup pszczółotwórz

Załącznik nr 6 - Projekt - Analiza jakości mioduotwórz

Załącznik nr 7:

 • Wniosek o refundację - otwórz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o refundację - otwórz
 • Szczegółowe zestawienie wydatków wersja Excel - otwórz
 • Instrukcja wypełniania Szczegółowego zestawienia wydatków do wersji Excel - otwórz

Załącznik nr 8 - Szczegółowy opis kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji działania "Szkolenia"otwórz

Załącznik nr 9 - Ankietaotwórz

Zarządzenie Nr 134/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 7.11.2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 171/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich zawieranych miedzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a podmiotami uprawnionymi - otwórz

Wzory umów w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich:

 • realizacja projektu szkoleniowego:

  • Wzór umowy na realizację projektu szkoleniowego - otwórz
  • Szczegółowy opis kosztów podlegających refundacji - otwórz

 • realizacja projektu na zakup sprzętu pszczelarskiego:

  • Wzór umowy na zakup sprzętu pszczelarskiego z odbiorcą końcowym - otwórz
  • Wzór umowy na realizację projektu na zakup sprzętu pszczelarskiego - otwórz
  • Imienny wykaz odbiorców końcowych sprzętu pszczelarskiego - otwórz
  • Instrukcja wypełniania imiennego wykazu odbiorców końcowych sprzętu pszczelarskiego - otwórz
  • Koszty dodatkowe - otwórz

 • realizacja projektu zakupu leków do zwalczania warrozy:

  • Wykaz faktur i odbiorców leków/ekologicznych środków do walki z warrozą - otwórz
   Instrukcja wypełniania wykazu faktur i odbiorców leków i ekologicznych środków do walki z warrozą - otwórz
  • Koszty dodatkowe - otwórz
  • Wzór umowy na realizację projektu zakupu leków do zwalczania warrozy - otwórz

 • realizacja projektu zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej:

  • Wzór umowy na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki pasiecznej z odbiorcą końcowym - otwórz
  • Imienny wykaz odbiorców końcowych urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej - otwórz
  • Instrukcja wypełniania imiennego wykazu odbiorców końcowych urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej - otwórz
  • Koszty dodatkowe - otwórz
  • Wzór umowy na realizację projektu zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej - otwórz

 • realizacja projektu zakupu pszczół:

  • Wykaz faktur/rachunków odbiorców pszczół - otwórz
  • Instrukcja do wykazu faktur/rachunków odbiorców pszczół - otwórz
  • Koszty dodatkowe - otwórz
  • Wzór umowy na realizację projektu zakupu pszczół - otwórz

 • realizacja projektu analiz jakości miodu:

  • Wykaz gospodarstw pasiecznych z których pobrano próbki - otwórz
  • Instrukcja do wypełniania Wykazu gospodarstw pasiecznych z których pobrano próbki - otwórz
  • Koszty dodatkowe - otwórz
  • Wzór umowy na realizację projektu analiz jakości miodu - otwórz