Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych

Zarządzenie nr 77/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 02.08.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie "Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych" dla programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 oraz programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014. - otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE "Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych" dla programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 oraz programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 - otwórz

Załączniki do Warunków udziału w mechanizmie Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych" dla programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 oraz programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014:

 • 30 listopada 2015 r.

  • Wniosek o płatność zaliczkową na realizację programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 - otwórz
  • Wniosek o dopłatę częściową dla programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 - otwórz
  • Wniosek o dopłatę końcową dla programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 - otwórz
  • Szczegółowe zestawienie wydatków dla programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 - otwórz

 • od 1 grudnia 2015 r.

  • Wniosek o płatność zaliczkową na realizację programów prostych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 - otwórz
  • Wniosek o płatność okresową dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 - otwórz
  • Wniosek o wypłatę salda dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 - otwórz
  • Szczegółowe zestawienie wydatków dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 - otwórz