Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych

Zarządzenie Nr 16/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.02.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” dla programów promocyjnych i/lub informacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 oraz programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014. - otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1144/2014 – otwórz

Załączniki do Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014:

  1. Wniosek o płatność zaliczkową na realizację programów prostych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 (Wpi_f1) – otwórz
  2. Wniosek o płatność okresową dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 (Wpi_f2) – otwórz
  3. Wniosek o wypłatę salda dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 (Wpi_f3) - otwórz
  4. Szczegółowe zestawienie wydatków dla programów prostych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 (Wpi_f4) - otwórz
  5. Oświadczenie organizacji inicjującej o zobowiązaniu do realizacji w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa obowiązku informacyjnego wobec wszystkich osób, których dane zostaną przekazane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w związku z udziałem w mechanizmie „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” - otwórz
  6. Informacja o przetwarzaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych osób upoważnionych do zawarcia umowy o udzielenie dotacji i reprezentowania organizacji inicjującej w sprawach związanych z realizacją przedmiotu ww. umowy - otwórz