Program dla szkół w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie 107/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021- otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ" W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 - otwórz

Załącznik 1 - Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w "Programie dla szkół" - otwórz
Załącznik 2 - Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w "Programie dla szkół" - otwórz
Załącznik 3 - Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w "Programie dla szkół" - otwórz
Załącznik 4 - Wniosek o pomoc - otwórz
Załącznik 5 - Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom - otwórz
Załącznik 5A - Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej - otwórz
Załącznik 6 - Obowiązujące terminy w "Programie dla szkół" - otwórz
Załącznik 7 - Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych - otwórz
Załącznik 8 - Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach "Programu dla szkół" - otwórz
Załącznik 9 - Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach "Programu dla szkół" działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym - otwórz
Załącznik 10 - Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci "Programem dla szkół" - otwórz
Załącznik 11 - Zgoda na udział dziecka w „Programie dla szkół” - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 1511) - otwórz