Program dla szkół w roku szkolnym 2019/2020

czerwiec 19, 2020

Uwaga!!! Dostawcy „Programu dla szkół”

Obowiązuje od 19.06.2020 r.

Mając na uwadze opublikowane w dniu 18.06.2020 r. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana dalej: Agencją) informuje, iż produkty, które znajdują się na stanach magazynowych zatwierdzonych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r. będących w posiadaniu KOWR należy przekazać do dnia 26.06.2020 r.:

  1. w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, z którymi zatwierdzony Dostawca posiada zawartą umowę, celem udostępnienia ich dzieciom obecnym w placówce,
  2. w drugiej kolejności do jednostek, wskazanych w pkt. 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

WAŻNE:

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości produktów na dostawy do czynnych placówek oświatowych.

Jednocześnie Dostawca zobowiązany jest równocześnie skontaktować się z przedstawicielami pozostałych jednostek, wskazanych w pkt. 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i kolejnych komunikatach, celem natychmiastowego rozdysponowania produktów pozostających na stanach magazynowych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r., które dotychczas nie zostały rozdysponowane.

WARUNKOWA MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ASORTYMENTU PRODUKTÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DLA SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Agencja uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość WARUNKOWEGO zakupu przez Dostawców produktów celem realizacji dostaw tylko i wyłącznie do szkół podstawowych, w ramach zawartej umowy, w przypadku, gdy Dostawcy rozdysponowali już produkty będące na stanie magazynowym wg stanu na dzień 13.03.2020 r. lub gdy takich produktów nie posiadali.

Brak możliwości dodatkowego zakupu produktów celem rozdysponowania ich do jednostek wskazanych w pkt. 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż wysokość wsparcia będzie rozliczana zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 9 Wytycznych dla dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

Prosimy wszystkich Dostawców o pilny kontakt z czynnymi placówkami oświatowymi, innymi jednostkami wskazanymi w pkt. 4 Wytycznych z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. oraz KOWR w celu ustalenia rozdysponowania produktów do dnia 26.06.2020 r. i sprawnego zakończenia realizacji „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

maj 19, 2020

Uwaga!!! Dostawcy „Programu dla szkół”

Obowiązuje od 21.05.2020 r.

Mając na uwadze wznowienie funkcjonowania placówek oświatowych od 25.05.2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana dalej: Agencją) informuje, iż produkty, które znajdują się na stanach magazynowych zatwierdzonych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r. będących w posiadaniu KOWR należy przekazać do dnia 19.06.2020 r.:

  1. w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, z którymi zatwierdzony Dostawca posiada zawartą umowę, celem udostępnienia ich dzieciom obecnym w placówce.
  2. w drugiej kolejności do jednostek, wskazanych w pkt 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r.

WAŻNE:

Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest skontaktować się z osobą uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej, celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości produktów na dostawy do placówek oświatowych.

WARUNKOWA MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU ASORTYMENTU PRODUKTÓW W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DLA SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Agencja uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość WARUNKOWEGO zakupu przez Dostawców produktów celem realizacji dostaw tylko i wyłącznie do szkół podstawowych, w ramach zawartej umowy, w przypadku, gdy Dostawcy rozdysponowali już produkty będące na stanie magazynowym wg stanu na dzień 13.03.2020 r. lub gdy takich produktów nie posiadali.

Brak możliwości dodatkowego zakupu produktów celem rozdysponowania ich do jednostek wskazanych w pkt 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż wysokość wsparcia będzie rozliczana zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 9 Wytycznych dla dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r. i w kolejnych komunikatach ARiMR.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

kwiecień 30, 2020

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 zostały uzupełnione i obowiązują do dnia 20.05.2020 r.

Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności / termin przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 31.05.2020 r. W dalszej kolejności ARiMR po uzyskaniu informacji dotyczącej terminu otwarcia szkół, poinformuje o podjęciu kolejnych działań.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

marzec 25, 2020

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują do dnia 10 kwietnia 2020 r. bez względu na dalszy rozwój sytuacji w kraju z powodu COVID 19.

Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 17.04.2020 r.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz (18.03.2020)

marzec 16, 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, ARiMR zwraca się do Dostawców biorących udział w „Programie dla szkół” o wstrzymanie się z zakupami produktów wymaganych do realizacji tego Programu. Jednocześnie prosimy Dostawców  o pilne przekazanie do Oddziałów Terenowych KOWR właściwych ze względu na siedzibę dostawcy, harmonogramów dostaw do placówek oświatowych już zrealizowanych i stanów magazynowych produktów przewidzianych na realizację tego działania według stanu na dzień 13.03.2020 r. Ponadto, należy mieć na uwadze, że podczas kontroli na miejscu stany magazynowe dostawców będą zweryfikowane przez kontrolerów.

Kolejny komunikat w tej sprawie ukaże się niebawem.

Zarządzenie nr 79/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 22.06.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 110/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 r., zmienione Zarządzeniem nr 15/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.02.2020 r. - otwórz

 

Zarządzenie Nr 110/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

Zarządzenie Nr 15/2020 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.02.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w „Programie dla szkół” w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ" W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - otwórz

Załącznik 1 - Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 2 - Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 3 - Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 4 - Wniosek o pomoc - otwórz

Załącznik 5 - Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom - otwórz

Załącznik 5A - Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej - otwórz

Załącznik 6 - Obowiązujące terminy w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 7 - Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych - otwórz

Załącznik 8 - Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach "Programu dla szkół" - otwórz

Załącznik 9 - Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach "Programu dla szkół" działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym - otwórz

Załącznik 10 - Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci "Programem dla szkół" - otwórz