Program dla szkół w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie Nr 80/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz

Zarządzenie Nr  81/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 80/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz

Zarządzenia Nr 82/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.06.2019 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 80/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz

Zarządzenia Nr 93/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19.07.2019 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 80/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 10.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz

WARUNKI UDZIAŁU W "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ" W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - otwórz

Załącznik 1 - Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 2 - Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 3 - Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 4 - Wniosek o pomoc - otwórz

Załącznik 5 - Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom - otwórz

Załącznik 5A - Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej - otwórz

Załącznik 6 - Obowiązujące terminy w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 7 - Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych - otwórz

Załącznik 8 - Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach "Programu dla szkół" - otwórz

Załącznik 9 - Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach "Programu dla szkół" działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym - otwórz

Załącznik 10 - Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci "Programem dla szkół" - otwórz

Załącznik 11 - Oświadczenie szkoły podstawowej o przeprowadzeniu w niej strajku nauczycieli w kwietniu 2019 r - otwórz