Program dla szkół w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2017/2018 - otwórz

Zarządzenie Nr 41/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.05.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 116/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2017/2018 - otwórz

Zarządzenie Nr 75/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 01.08.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 116/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 11.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w "Programie dla szkół" w roku szkolnym 2017/2018 - otwórz


WARUNKI UDZIAŁU W "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ" W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - otwórz

Załącznik 1 - Wniosek o zatwierdzenie dostawcy do udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 2 - Wniosek o zatwierdzenie szkoły podstawowej do udziału  w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 3 - Oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach udziału w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 4 - Wniosek o pomoc - otwórz

Załącznik 5 - Oświadczenie szkoły podstawowej o liczbie porcji owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych udostępnionych dzieciom - otwórz

Załącznik 5A - Ewidencja dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej - otwórz

Załącznik 6 - Obowiązujące terminy w "Programie dla szkół" - otwórz

Załącznik 7 - Warunki i wymagania dotyczące udostępniania owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych - otwórz

Załącznik 8 - Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw lub mleka i przetworów mlecznych do szkoły podstawowej w ramach "Programu dla szkół" - otwórz

Załącznik 9 - Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach "Programu dla szkół" działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym - otwórz

Załącznik 10 - Wniosek o objęcie dodatkowych dzieci "Programem dla szkół" - otwórz