marzec 25, 2020

Dostawcy „Programu dla Szkół” !!!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 obowiązują do dnia 10 kwietnia 2020 r. bez względu na dalszy rozwój sytuacji w kraju z powodu COVID 19.

Dostawcy będą mogli złożyć do KOWR wniosek o pomoc PDS tylko w zakresie produktów, które zostały zakupione w celu realizacji „Programu dla szkół”, zgodnie ze stanem magazynowym na dzień 13.03.2020 r. będącym w posiadaniu KOWR, a data ich ważności/termin przydatności do spożycia upływa nie później niż w dniu 17.04.2020 r.

Wytyczne dla zatwierdzonych dostawców/ zatwierdzonych szkół podstawowych biorących udział w Programie dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz (18.03.2020)

marzec 16, 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, ARiMR zwraca się do Dostawców biorących udział w „Programie dla szkół” o wstrzymanie się z zakupami produktów wymaganych do realizacji tego Programu. Jednocześnie prosimy Dostawców  o pilne przekazanie do Oddziałów Terenowych KOWR właściwych ze względu na siedzibę dostawcy, harmonogramów dostaw do placówek oświatowych już zrealizowanych i stanów magazynowych produktów przewidzianych na realizację tego działania według stanu na dzień 13.03.2020 r. Ponadto, należy mieć na uwadze, że podczas kontroli na miejscu stany magazynowe dostawców będą zweryfikowane przez kontrolerów.

Kolejny komunikat w tej sprawie ukaże się niebawem.

Program dla szkół w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

Program dla szkół w roku szkolnym 2018/2019 - otwórz

Program dla szkół w roku szkolnym 2017/2018 - otwórz