Monitorowanie produkcji na rynku cukru

Zasady monitorowania produkcji na rynku cukru - otwórz

Załącznik 1 Produkty objęte wspólną organizacją rynków w sektorze cukru - otwórz

Załącznik 2 Miesięczne sprawozdanie z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - otwórz

Załącznik 2a  Załącznik do miesięcznego sprawozdania z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - zapasy w innym państwie członkowskim UE - otwórz

Załącznik 2b Załącznik do miesięcznego sprawozdania z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - zapasy producenta z innego państwa członkowskiego UE - otwórz

Załącznik 3 Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji cukru - otwórz

Załącznik 3a Załącznik do rocznego sprawozdania z wielkości produkcji cukru - otwórz

Załącznik 4 Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych - otwórz

Załącznik 5 Planowana wielkość produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych na następny rok gospodarczy - otwórz

Załącznik 6 Miesięczne sprawozdanie z wielkości produkcji i stanu zapasów izoglukozy - otwórz

Załącznik 7 Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji izoglukozy - otwórz

Załącznik 8 Metodologia ustalania cen cukru - otwórz

Załącznik 8a Raport cenowy cukru - otwórz

Załącznik 9 Metodologia ustalania cen buraków cukrowych  - otwórz

Załącznik 9a Raport cenowy buraków cukrowych - otwórz

Stawki opłat za badania laboratoryjne - otwórz