Monitorowanie produkcji na rynku cukru

Zasady monitorowania produkcji na rynku cukru - otwórz

Załącznik 1 Produkty objęte wspólną organizacją rynków w sektorze cukruotwórz

Załącznik 2 Miesięczne sprawozdanie z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukremotwórz

Załącznik 2a  Załącznik do miesięcznego sprawozdania z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - zapasy w innym państwie członkowskim UEotwórz

Załącznik 2b Załącznik do miesięcznego sprawozdania z wielkości produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem - zapasy producenta z innego państwa członkowskiego UEotwórz

Załącznik 3 Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji cukruotwórz

Załącznik 3a Załącznik do rocznego sprawozdania z wielkości produkcji cukruotwórz

Załącznik 4 Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowychotwórz

Załącznik 5 Planowana wielkość produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych na następny rok gospodarczyotwórz

Załącznik 6 Miesięczne sprawozdanie z wielkości produkcji i stanu zapasów izoglukozyotwórz

Załącznik 7 Roczne sprawozdanie z wielkości produkcji izoglukozyotwórz

Załącznik 8 Metodologia ustalania cen cukruotwórz

Załącznik 8a Raport cenowy cukruotwórz

Załącznik 9a Raport cenowy buraków cukrowychotwórz

Stawki opłat za badania laboratoryjne - otwórz