Zakup zbóż na zapasy interwencyjne

Warunki udziału w mechanizmie "Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż" określających warunki zakupu pszenicy na zapasy interwencyjne w roku gospodarczym 2018/2019 - otwórz

Załączniki:

Załącznik nr 1A  - Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie interwencyjnym - otwórz

Załącznik do Umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie interwencyjnym - otwórz

Załącznik nr 1B Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w miejscu przechowywania - otwórz 

Załącznik nr 2 Wymagania jakościowe dla pszenicy objętej interwencyjnym  zakupem  od 1 listopada do 31 maja oraz metody oznaczania wyróżników jakościowych w magazynach interwencyjnych - otwórz

Załącznik nr 3 Zasady wyliczania podwyższeń bądź obniżeń ceny płaconej Sprzedającemu - otwórz

Załącznik nr 4  Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w magazynie interwencyjnym Izb - otwórz

Załącznik nr 5  Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w miejscu przechowywania Izb - otwórz