Zakup zbóż na zapasy interwencyjne

Warunki udziału w mechanizmie "Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż" określających warunki zakupu pszenicy na zapasy interwencyjne w roku gospodarczym 2019/2020 - otwórz

Załączniki:

Załącznik nr 1A  - Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie interwencyjnym - otwórz

Załącznik do Umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie interwencyjnym - otwórz

Załącznik nr 1B Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w miejscu przechowywania - otwórz 

Załącznik nr 2 Wymagania jakościowe dla pszenicy objętej interwencyjnym  zakupem  od 1 listopada do 31 maja oraz metody oznaczania wyróżników jakościowych w magazynach interwencyjnych - otwórz

Załącznik nr 3 Zasady wyliczania podwyższeń bądź obniżeń ceny płaconej Sprzedającemu - otwórz

Załącznik nr 4  Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w magazynie interwencyjnym Izb - otwórz

Załącznik nr 5  Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w miejscu przechowywania Izb - otwórz

Załącznik nr 6  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane KOWR oraz ARiMR przez Oferenta - otwórz

Załącznik nr 7  Informacja o przetwarzaniu przez KOWR oraz ARiMR danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta i zawarcia Umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie interwencyjnym / Umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w miejscu przechowywania - otwórz

Załącznik nr 8  Informacja o przetwarzaniu przez ARiMR oraz KOWR danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorstwa przechowalniczego i zawarcia Umowy upoważniającej do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur w imieniu i na rzecz Dostawcy towarów lub usług - otwórz