Zakup zbóż na zapasy interwencyjne

Warunki udziału w mechanizmie "Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż" określające warunki zakupu pszenicy na zapasy interwencyjne - otwórz

Załączniki:

Załącznik nr 1A  - Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie interwencyjnym - otwórz

Załącznik do Umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w magazynie interwencyjnym - otwórz

Załącznik nr 1B Wzór umowy na interwencyjny zakup pszenicy z przejęciem w miejscu przechowywania - otwórz 

Załącznik nr 2 Wymagania jakościowe dla pszenicy objętej interwencyjnym  zakupem  od 1 listopada do 31 maja oraz metody oznaczania wyróżników jakościowych w magazynach interwencyjnych - otwórz

Załącznik nr 3 Zasady wyliczania podwyższeń bądź obniżeń ceny płaconej Sprzedającemu - otwórz

Załącznik nr 4  Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w magazynie interwencyjnym Izb - otwórz

Załącznik nr 5  Oferta/oferta przetargowa na przejęcie zbóż w miejscu przechowywania Izb - otwórz

Załącznik nr 6  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Oferenta w związku ze złożeniem oferty/oferty przetargowej na przejęcie zbóż w ramach mechanizmu „Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż” oraz zawarciem i wykonaniem umowy na interwencyjny zakup pszenicy - otwórz

Załącznik nr 7  Informacja o przetwarzaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych Sprzedającego /osób upoważnionych do reprezentowania Sprzedającego w sprawach dotyczących zawarcia i realizacji Umowy upoważniającej do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur w imieniu i na rzecz Dostawcy towarów lub usług - otwórz