Przechowywanie zbóż stanowiących zapasy interwencyjne

Warunki udziału w mechanizmie "Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż" określających warunki świadczenia usług przechowalniczych w roku 2018/2019 - otwórz

Załączniki:

Załącznik nr 1 Dodatkowe warunki dla przedsiębiorców dysponujących magazynami na podstawie umowy dzierżawy - otwórz

Załącznik nr 2 Kryteria dla magazynu autoryzowanego - otwórz

Załącznik nr 3  Zasady składania zabezpieczeń należytego wykonania umowy w formie depozytu gotówkowego lub gwarancji uznanej przez KOWR instytucji finansowej - otwórz

Załącznik nr 4  Umowa na świadczenie usług przechowalniczych - otwórz

Załącznik do Umowy na świadczenie usług przechowalniczych - otwórz

Załącznik nr 5  Formularz ofertowy na świadczenie usług przechowalniczych Izb - otwórz

Załącznik nr 6  Kwestionariusz danych do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynach interwencyjnych Izb - otwórz

Załącznik nr 7  Raport o zmianach w stanie zapasów Izb - otwórz

Załącznik nr 8  Miesięczny raport magazynowy Izb - otwórz

Załącznik nr 9  Roczna deklaracja o stanie zapasów Izb - otwórz