Przechowywanie zbóż stanowiących zapasy interwencyjne

Warunki udziału w mechanizmie "Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż" określających warunki świadczenia usług przechowalniczych w roku 2019/2020 - otwórz

Załączniki:

Załącznik nr 1 Dodatkowe warunki dla przedsiębiorców dysponujących magazynami na podstawie umowy dzierżawy - otwórz

Załącznik nr 2 Kryteria dla magazynu autoryzowanego - otwórz

Załącznik nr 3  Zasady składania zabezpieczeń należytego wykonania umowy w formie depozytu gotówkowego lub gwarancji uznanej przez KOWR instytucji finansowej - otwórz

Załącznik nr 4  Umowa na świadczenie usług przechowalniczych - otwórz

Załącznik do Umowy na świadczenie usług przechowalniczych - otwórz

Załącznik nr 5  Formularz ofertowy na świadczenie usług przechowalniczych Izb - otwórz

Załącznik nr 6  Kwestionariusz danych do przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia mikotoksyn w ziarnie zbóż przechowywanym w magazynach interwencyjnych Izb - otwórz

Załącznik nr 7  Raport o zmianach w stanie zapasów Izb - otwórz

Załącznik nr 8  Miesięczny raport magazynowy Izb - otwórz

Załącznik nr 9  Roczna deklaracja o stanie zapasów Izb - otwórz

Załącznik nr 10  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane KOWR oraz ARiMR przez Przedsiębiorstwo przechowalnicze - otwórz

Załącznik nr 11  Informacja o przetwarzaniu przez KOWR oraz ARiMR danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorstwa przechowalniczego i zawarcia Umowy na świadczenie usług przechowalniczych - otwórz

Załącznik nr 12  Informacja o przetwarzaniu przez ARiMR oraz KOWR danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania Przedsiębiorstwa przechowalniczego i zawarcia Umowy upoważniającej do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur w imieniu i na rzecz Dostawcy towarów lub usług - otwórz