Uwaga Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny” oraz „Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny”

W  dniu 16.07.2020 r. zostały opublikowane:
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1028 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/596 (Dz.Urz. UE L 227 z  16.7.2020 r., str. 8), oraz
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1029 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/595 (Dz.Urz. UE L 227 z  16.7.2020 r., str. 10).


Zgodnie z ww. rozporządzeniami, z dniem 17 lipca 2020 r. uchylone zostały rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2020/595 oraz (UE) 2020/596, co oznacza, że mechanizmy: „Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny” oraz „Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny”, zostały z tym dniem zamknięte.

W związku z opublikowaniem w dniu 10.07.2020 r.:

- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1006 z dnia 9 lipca 2020 r. zawieszającego składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/596 (Dz.Urz. UE L 223 z 10.7.2020 r., str.1), oraz
- Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1007 z dnia 9 lipca 2020 r. zawieszającego

składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa baraniego i koziego na podstawie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/595 (Dz.Urz. UE L 223 z 10.7.2020 r., str.3), składanie wniosków o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny oraz wniosków o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny/koziny zostało zawieszone na okres od dnia 10 lipca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami przedmiotowe wnioski złożone od dnia 9 lipca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r. zostają odrzucone.

Dopłaty do prywatnego przechowywania


  • Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku - otwórz
  • Dopłaty do prywatnego przechowywania masła - otwórz
  • Dopłaty do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu dopłat - otwórz
  • Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny - otwórz
  • Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny - otwórz

 

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników, wnioski można przekazywać do KOWR również za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kowr.gov.pl lub za pośrednictwem skrytki ePUAP - KOWR/SkrytkaESP. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioskodawca może złożyć wniosek w formie papierowej w siedzibie KOWR.