Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny

 

Warunki udziału w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny” otwórz

  • Załącznik nr 1 – Produkty oraz stawki dopłat – otwórz
  • Załącznik nr 2 – formularz Wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny - otwórz
  • Załącznik nr 3 –Umowa na dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny – otwórz
  • Załącznik nr 4  – Zawiadomienie o wprowadzaniu wołowiny do chłodni – otwórz
  • Załącznik nr 5  – Sprawozdanie z wprowadzenia wołowiny do chłodni – otwórz
  • Załącznik nr 6  – Wniosek o wypłatę dopłaty - zbiorcze zestawienie danych do rozliczenia umowy – otwórz
  • Załącznik nr 7 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które zostaną udostępnione Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Przedsiębiorcę w związku ze złożeniem formularza wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny/umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny w ramach mechanizmu „Dopłaty do prywatnego przechowywania wołowiny” oraz zawarciem i wykonaniem przedmiotowej umowy (w tym podczas kontroli wstępnej, okresowej i końcowej) – otwórz
  • Załącznik nr 8 – Zasady odkostniania ćwierćtusz - otwórz

Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej – nadzór IJHARS - otwórz

Elementy ćwierćtuszy tylnej - zgodnie z załącznikiem III część IV pkt 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1240 - otwórz