Dopłaty do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu dopłat

 

Warunki udziału w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu dopłat”otwórz

  • Załącznik nr 1 – formularz Umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania serów – otwórz
  • Załącznik nr 2 – formularz Zawiadomienia o wycofaniu serów z mechanizmu - otwórz
  • Załącznik nr 3 – formularz Wniosku o dopłatę do prywatnego przechowywania serów - otwórz
  • Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które zostaną udostępnione Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Przedsiębiorcę w związku ze złożeniem formularza umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania serów Przedsiębiorcy w ramach mechanizmu „Dopłaty do prywatnego przechowywania serów w ramach tymczasowego nadzwyczajnego systemu dopłat” oraz zawarciem i wykonaniem przedmiotowej umowy (w tym podczas kontroli wstępnej, okresowej i końcowej) – otwórz