Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku

 

Warunki udziału w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku”otwórz

  • Załącznik nr 1 – formularz Umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania OMP – otwórz
  • Załącznik nr 2 – formularz Zawiadomienia o wycofaniu OMP z mechanizmu - otwórz
  • Załącznik nr 3 – formularz Wniosku o dopłatę do prywatnego przechowywania OMP - otwórz
  • Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które zostaną udostępnione Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Przedsiębiorcę w związku ze złożeniem formularza umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania OMP w ramach mechanizmu „Dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku” oraz zawarciem i wykonaniem przedmiotowej umowy (w tym podczas kontroli wstępnej, okresowej i końcowej) – otwórz