Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny

 

Warunki udziału w mechanizmie „Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny”otwórz

  • Załącznik nr 1 – Produkty oraz stawki dopłat – otwórz
  • Załącznik nr 2 – formularz Wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny - otwórz
  • Załącznik nr 3 –Umowa na dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny – otwórz
  • Załącznik nr 4  – Zawiadomienie o wprowadzaniu baraniny/koziny do chłodni – otwórz
  • Załącznik nr 5  – Sprawozdanie z wprowadzenia baraniny/koziny do chłodni – otwórz
  • Załącznik nr 6  – Wniosek o wypłatę dopłaty - zbiorcze zestawienie danych do rozliczenia umowy – otwórz
  • Załącznik nr 7 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, które zostaną udostępnione Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Przedsiębiorcę w związku ze złożeniem formularza wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny/umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny w ramach mechanizmu „Dopłaty do prywatnego przechowywania baraniny i koziny” oraz zawarciem i wykonaniem przedmiotowej umowy (w tym podczas kontroli wstępnej, okresowej i końcowej) – otwórz