Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Zarządzenie Nr 101/2018 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 20.09.2018 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 121/2017 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie "Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina" - otwórz

Warunki udziału w mechanizmie "Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina" - otwórz