• Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007 - 2013 - otwórz

  • Wniosek - otwórz
  • Dodatkowa strona wniosku - otwórz
  • Instrukcja szczegółowa wypełniania wniosku na rok 2017 - otwórz

 • Przyznanie pomocy w przypadku przekazania gruntów zalesionych w ramach PROW 2007 - 2013 - ­otwórz

  • Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności - otwórz
  • Oświadczenie przejmującego/następcy prawnego - otwórz

 • Wysokość stawek pomocy na zalesianie - otwórz
 • Zwrot i zmniejszenie płatności - otwórz
 • Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności - otwórz
 • Akty prawne - otwórz