Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne

Zasady wypłaty pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007 - 2013 - otwórz

Zasady składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie PROW 2007 - 2013 - otwórz

  • Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 - otwórz
  • Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus -otwórz

Wzór wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie na 2019 rok - otwórz

Instrukcja do wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie - otwórz

Przyznanie pomocy w przypadku przekazania gruntów zalesionych w ramach PROW 2007-2013

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesienie w przypadku przeniesienia własności- otwórz

Oświadczenie przejmującego /następcy prawnego- otwórz

Zwrot i zmniejszenie płatności - otwórz

Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności- otwórz

Instrukcja do Wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie w przypadku przeniesienia własności - otwórz

Wykaz aktów prawnych - otwórz