Dokumenty i formularze do pobrania

  • Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 - otwórz (Typ: PDF, Rozmiar: 390 KB)
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na rok 2020 w wersji papierowej - otwórz (Typ: PDF, Rozmiar: 1,90 MB)
  • Załączniki do wniosku o przyznanie płatności na rok 2020:

    Pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013)

  1. Decyzja w sprawie przekwalifikowania zalesionego gruntu na grunt leśny albo zaświadczenie o przekwalifikowaniu zalesionego gruntu na grunt leśny w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
  2. Materiał graficzny w przypadku gdy z wniosek został złożony w wersji papierowej.
  • Wniosek o udostępnienie decyzji - otwórz (Typ: PDF, Rozmiar: 450 KB)
  • Żądanie doręczenia decyzji - otwórz (Typ: PDF, Rozmiar: 371 KB)
  • Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 – otwórz (Typ: PDF, Rozmiar: 549 KB)