Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne na kampanię 2020

Zasady wypłaty pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007 - 2013 - otwórz (Typ: WORD, Rozmiar: 16,9 KB)

Zasady składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie PROW 2007 - 2013 - otwórz (Typ: WORD, Rozmiar: 14,3 KB)

  • Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2020 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 - otwórz (Typ: WORD, Rozmiar: 16,3 KB)
  • Wniosek w formie elektronicznej składany za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus -otwórz (Typ: WORD, Rozmiar: 15,7 KB)

Wzór wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie na 2020 rok wraz z instrukcją - otwórz

Przyznanie pomocy w przypadku przekazania gruntów zalesionych w ramach PROW 2007-2013

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesienie w przypadku przeniesienia własności- otwórz 

Oświadczenie przejmującego /następcy prawnego- otwórz 

Zwrot i zmniejszenie płatności - otwórz 

Siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności- otwórz

Instrukcja do Wniosku o przyznanie pomocy na zalesienie w przypadku przeniesienia własności - otwórz (Typ: PDF, Rozmiar: 410 KB)

Wykaz aktów prawnych - otwórz