Zalesianie w ramach PROW 2007-2013 przekazanie zalesionych gruntów 2021

 

Przyznanie pomocy w przypadku przekazania gruntów zalesionych w ramach PROW 2007-2013:

1. Przeniesienie własności gruntów - otwórz

2. Przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne inne niż śmierć rolnika  - otwórz

3. Śmierć rolnika albo zapis windykacyjny - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesienie w przypadku przeniesienia własności - otwórz 

Oświadczenie przejmującego /następcy prawnego - otwórz